Tilaa
Uutiset

Veneilijöiden on varottava ruoppauksia Vuosaaren väylän ja sataman lähellä

Huviveneilijöiden on syytä olla kevään ja kesän aikana tarkkana Helsingin itäpuolella veneillessään. Vuosaaren satamaan johtavaa väylää ruopataan syvemmäksi ja veneilijöiden pitää välttää ajamista liian läheltä työssä olevaa ruoppauskalustoa.

05.04.2021

Tekstijuha virtanen

Kuvathelsingin satama aineistopankki ja juha virtanen

Uusi syvempi väylä otetaan käyttöön tämän vuoden lopussa. Sitä ennen, töiden aikana, veneilijöiden on jätettävä vähintään 150 metrin varoetäisyys työkalustoon Vuosaaren meriväylällä ja satama-altaassa liikuttaessa.

Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhdessä toteuttama väylän ja satama-altaan syventäminen alkaa talvitauon jälkeen huhtikuun 6. päivä.

Nykyinen Vuosaaren meriväylä ja osa satamasta syvennetään 11 metristä 13 metriin. Hankkeen ruoppauksista on jäljellä vielä noin neljännes. Louhintojen osalta jäljellä on lähes puolet töistä. Pohjasta ruopataan maa-aineksia noin miljoona kuutiometriä ja louhetta syntyy noin 0,8 miljoonaa kuutiometriä.

– Töitä tehdään tänä vuonna edelleen satama-alueella. Louhintatyöt väylällä käynnistyvät Musta-Hevosen kohdalta, josta siirrymme kevään ja kesän edetessä kohti etelää, urakoitsija Terramaren Jani Vyyryläinen kertoo.

Kartasta selviävät Vuosaaren väylän tämän kesän työkohteet.

Hyötykäyttöön kelpaamattomat ruoppausmassat kuljetetaan proomuilla ulkomerellä sijaitsevalle Vuosaaren meriläjitysalueelle. Vedenalaisessa louhinnassa syntyvä louhe kuljetetaan vesiteitse Hernesaaren edustalle, missä se hyödynnetään asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä.

Ruoppaus tapahtuu keskellä vilkasta laivaliikennettä. Töiden ja laivaliikenteen yhteensovitukseen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkerin mukaan myös huviveneilijöiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta liikkuessaan Vuosaaren väylän ja sataman läheisyydessä.

– Toivoisimme, että veneilijät ja muut vesillä liikkujat jättäisivät vähintään 150 metrin turvavälin työkalustoon. Näin varmistamme työmaan turvallisuuden myös ulkopuolisille. Oikaisemista satama-altaan poikki tulee välttää alueella tapahtuvien porausten ja räjäytysten vuoksi, Paukkeri täsmentää.

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistöitä jatketaan tänä keväänä.

Urakan ympäristövaikutuksia seurataan säännöllisesti. Kalastolle mahdollisesti aiheutuvia haittoja kompensoidaan vuoteen 2023 asti istuttamalla alueelle vuosittain 40 000 siianpoikasta.

Hankkeen tavoite on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Meriväylän syventämisen myötä osalla laivoista voidaan lastimäärä lähes tuplata. Sen myötä saadaan sekä säästettyä kuljetuskustannuksissa ja alusliikenteen ympäristövaikutuksia pienemmiksi.

Hankkeen etenemistä voi seurata verkossa: Vuosaaren meriväylä ja Facebook

Ruoppauskaluston liikkeitä ja työkohteiden valmistumista voi seurata täällä.

 

Lue myös nämä

X