Tilaa
Uutiset

14.11. 20-hevosvoimaista ei rekisteröidä

13.11.2006

TekstiKipparilehti

20-hevosvoimaisella koneella varustettua venettä ei tarvitse ensi vuonnakaan rekisteröidä.

Katkaisu

Teksti Timo Sarkkinen

Vuoden 2007 lokakuussa astuu voimaan eduskunnan hiljattain hyväksymä laki vesikulkuneuvorekisteristä. Lain mukaan rekisteröintivelvoite koskee veneitä, joiden moottoriteho on valmistajan ilmoituksen mukaan vähintään 15 kilowattia, sekä kaikkia vähintään 5,5 metriä pitkiä huviveneitä.
Nykyisessä veneliikenneasetuksessa rekisteröinti vaaditaan, jos perämoottoriveneen moottoriteho on valmistajan ilmoituksen mukaan enemmän kuin 15 kilowattia.
Vaikka venemoottoreiden teho yhä ilmoitetaan hevosvoimina, laissa puhutaan vain kilowateista, koska se on pitkään ollut virallinen tehon yksikkö. Yksi kilowatti on eurooppalaisen laskutavan mukaan 1,36 hevosvoimaa. Amerikkalaisten käyttämän, jalkoihin ja paunoihin perustuvan laskutavan mukaan 1,34 hevosvoimaa.
Laskutoimitukset paljastavat, että rekisteröintivelvoite koskisi uuden lain myötä pienimmillään 20,1-hevosvoimaisia koneita. Ei siis 20-hevosvoimaisia, kuten julkisuudessa ja joissakin lehdissä on viime aikoina väitetty. 20-hevosvoimainen on jatkossa rekisteröitävä vain, mikäli se on 5,5-metrisessä tai sitä pidemmässä veneessä.
Rekisteröintiraja on kuitenkin kaikkea muuta kuin selkeä. 20 hevosvoimaa on eurooppalaisen laskutavan mukaan 14,7 ja amerikkalaisen 14,9 kilowattia, mutta monissa yhteyksissä se pyöristetään 15 kilowattiin. Esimerkkejä tästä on pilvin pimein internetissä ja erilaisissa moottoritaulukoissa.
Uuden lain kriteerinä tehosta on valmistajan ilmoitus, joka ilmenee ainakin uudempien moottoreiden valmistekilvestä.
Merenkulkuneuvos Aila Salminen liikenne- ja viestintäministeriöstä, miksi rekisteröintirajaa laskettiin ”vähintään 15 kilowattiin?” Haluttiinko 20-hevosvoimaiset moottorit saattaa rekisteröitäviksi?
– 15 kilowattia on vähän päälle 20 hevosvoimaa. 15 kilowattia on tarkoitettu rajaksi, siksi 20-hevosvoimaiset eivät rekisteriin kuulu.
Moottorivalmistajat voivat ilmoittaa 20 hevosvoimaa epätarkasti 15 kilowatiksi. Eikö tässä ole vaara, että rekisteriin eksyy vahingossa myös alle 5,5-metrisiä veneitä, joissa on 20-hevosvoimainen kone?
– Rekisteriviranomaisten pitää katsoa, ettei näin käy. Tästä kyllä keskusteltiin, ja poliisihan esitti, että rajan pitäisi olla alhaisempi.
– Kun lopullista hallituksen esitystä valmisteltiin, mukana olivat rekisteröintiviranomaiset ja merenkulkulaitos. Rekisteröitäviä veneitä olisi tullut ehkä 50 000 lisää, jos rajaa olisi alennettu. Sen takia päädyttiin 15 kilowattiin.
Miten toimia, jos moottorivalmistaja ilmoittaa 20-hevosvoimaisen tehoksi tasan 15 kilowattia?
– Silloin se pitää rekisteröidä. Laissahan sanotaan, että ”moottorin valmistajan ilmoituksen mukaan”.
Sittenhän voisi ajatella, että rekisteriin tulee joitakin 20 hevosvoimaisiakin (alle 5,5-metrisiä).
– Jos teho näin ilmoitetaan, niin silloin kyllä. Itse olen aina kuvitellut, että teho ilmoitetaan oikein.
Tuotepäällikkö Raine Honkanen Kesko Marinelta, minkä tehoinen kilowateissa on edustamanne 20-hevosvoimainen moottori?
– 14, 7 kilowattia.
Muun muassa Kipparin moottoritaulukossa, jonka kaikki tiedot on saatu maahantuojilta, 20-hevosvoimainen on yhtä kuin 15 kilowattia. Sehän tarkoittaa, että kone olisi voimaantulevan vesikulkuneuvorekisterin mukaan rekisteröitävä?
– Esitteessämme lukee myös 14,7 kW. Lukemaa lehdessä lienee jossain vaiheessa pyöristelty. Virallisessa tyyppihyväksyntäkilvessä lukee kilowatit myös, ja uskon että 14,7.
Aiotteko ilmoittaa kilowatit jatkossa tarkemmin, jotta veneilijät eivät rekisteröisi alle 5,5-metristä venettä, jossa on 20-hevosvoimainen kone, vahingossa?
– Muualla kuin lehtien taulukoissa tuskin on pyöristelyä. Täytyy varmaan katsoa tarkemmin, missä vaiheessa pilkut ja kymmenykset ovat päässeet pomppaamaan sieltä pois.

Lue myös nämä

X