Tilaa
Uutiset

27.4.2007 Särki- ja Sunnan-veneet valmistus- ja myyntikieltoon

28.06.2007

TekstiKipparilehti

Syd Star Ky:n valmistamat Särki- ja Sunnan-veneet on asetettu myynti- ja markkinointikieltoon. Veneitä ei saa enää valmistaa, myydä tai ottaa käyttöön. Valmistaja velvoitetaan myös korjaamaan tai vaihtamaan jo myydyt veneet tai purkamaan kaupan. Kielto perustuu huvivenelakiin.

Merenkulkulaitos on tehnyt kirjallisen päätöksen, jonka mukaan Särki 400, Sunnan 40, Sunnan 385 ja Sunnan 390 -nimisiä veneitä ei enää saa valmistaa, myydä tai ottaa käyttöön. Veneiden valmistaja on ollut dragsfjärdiläinen Syd Star Ky. Merenkulkulaitoksen antama kielto perustuu huvivenelakiin.
Näille veneille ei Merenkulkulaitoksen tekemien tarkastusten mukaan ole suoritettu lain mukaista vaatimuksenmukaisuuden arviointia lainkaan. Veneistä puuttui myös omistajan käsikirja sekä vaatimuksenmukaisuuden vakuutus. Veneisiin oli kiinnitetty CE-merkintä, vaikka vaatimuksenmukaisuuden arviointia ei oltu tehty.
Edelleen veneen valmistajan tunnistenumerolle ei ollut haettu virallista valmistajantunnusta tai sitä oli käytetty väärin. Lisäksi Särki 400 -veneessä yritys oli käyttänyt Särki Oy:n tunnuksen sijasta omaa, epävirallista tunnustaan. Veneistä ei myöskään löytynyt teknistä dokumentaatiota, josta on säädetty asetuksessa.
Veneitä ei sinänsä ole missään testeissä tai kokeissa todettu vaarallisiksi, erityisen huonoiksi tai herkiksi rikkoutumaan. Kyse on pääasiassa siitä, että valmistaja ei ole noudattanut huvivenelakia ja veneisiin liittyviä asetuksia.

Pois markkinoilta

Merenkulkulaitos piti asiaa niin vakavana ja kiireellisenä, että se teki suullisen päätöksen heti tarkastuksen jälkeen. Siinä yritykseltä kiellettiin kyseisten veneiden valmistus ja niiden markkinoille saattaminen heti.
Kirjallisessa päätöksessään Merenkulkulaitos määräsi valmistajan poistamaan kaikki kyseiset veneet markkinoilta. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen tulee ottaa yhteyttä kaikkiin jälleenmyyjiinsä ja pyytää heitä palauttamaan kyseiset veneet valmistajalle. Tämä tulee tehdä toukokuun 4. päivään mennessä.
Lisäksi Merenkulkulaitos velvoittaa yrityksen korjaamaan jo markkinoille saatetut eli käytännössä asiakkaille myydyt veneet siten, että veneet ja niiden mukana olevat asiakirjat täyttävät lain vaatimukset. Yritys voi myös vaihtoehtoisesti purkaa kaupan tai vaihtaa veneen sellaiseen veneeseen, joka täyttää lain vaatimukset.
Yrityksen tulee päätöksen mukaan tiedottaa asiasta sanomalehdissä sekä suomeksi että ruotsiksi. Lehti-ilmoituksissa tulee olla maininta siitä, että päätöksen kohteena olevat veneet ovat oleellisesti eräiden huviveneiden turvallisuudesta annetun lain vastaisia. Ilmoituksessa tulee ilmetä, että yritys korjaa veneen, vaihtaa sen tai purkaa kaupan.
Päätökset pitää toteuttaa uhkasakon uhalla. Uhkasakon suuruus on päätöksen kohdasta riippuen joko 5 000 tai 10 000 euroa. Päätöksestä voi valittaa, mutta sitä on silti noudatettava. Kyseisiä veneitä on myyty lähinnä Lounais-Suomen alueella ja tälläkin hetkellä niitä on jälleenmyyjillä useita kymmeniä kappaleita. Veneet ovat pääasiassa yksikuorisia soutuveneitä, joihin voi laittaa pienen perämoottorin.

Vesa Leppä

Lue myös nämä

X