Tilaa
Testit

Testissä homeenpoistoaineet – Eroon homeesta

Vaikka veneen olisi laittanut huolellisesti talviteloille, voi home yllättää. Homeenpoistoon on paljon kemikaaleja, joiden tehon testasimme ennen kevätkunnostusaikaa.

25.05.2021

TekstiHeikki Parviainen Vertailun suunnittelu ja toteutus Test Center Tiililä OY, Henna Jaatinen/Metropolia AMK

KuvatMarkus Pentikäinen/Otavamedia


  • Auro
  • Biltema
  • BioComb
  • Cillit bang
  • Nave Care
  • Star brite
  • VA
  • Vene Z

Vertailussa on mukana kahdeksan homeenpoistoainetta. Osa niistä on tarkoitettu venekäyttöön, ja niitä myydään venealan liikkeissä. Osa aineista on ainakin käyttöohjeiden mukaan tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

Yhtä kaikki, ohjeissa niiden sanotaan soveltuvan homeenpoistoon erilaisilta pinnoilta, joten ne ovat veneilijän näkökulmasta kiinnostavia.

Vertailimme aineissa niiden kykyä poistaa homehtuneesta kuomusta näkyviä mustia homepisteitä. Vertailimme myös aineiden kykyä tuhota mikrobeja niin, ettei home pääse käsittelyn jälkeen uudestaan kasvamaan. Myös käytön helppous ja tuoteselosteiden selkeys olivat pienellä painoarvolla arvostelukohteina.


Vertailu on julkaistu Kipparissa 4/2019


Homeviljelyt tehtiin Metropolia-ammattikorkeakoulun mikrobiologian laboratoriossa. Laboratorioanalyytikan assistentti Henna Jaatinen otti koepaloista näytteet pyyhkäisemällä ja viljeli niistä mikrobeja, joiden lukumäärän perusteella arvioitiin aineiden kykyä estää uuden homekasvuston syntymistä.

Vaihtelevat vaikutusajat

Näkyvän homeen poistossa noudatimme valmistajien ohjeita. Käsittelimme veneen valkoisesta kuomusta leikatut koepalat eri aineilla, annoimme vaikuttaa ja huuhtelimme lopuksi lämpimällä makealla vedellä.

Nave Care ja Vene Z kertoivat ohjeissaan, ettei pintaa tarvitse lopuksi huuhdella, mutta huuhtelimme myös ne, jotta käsittely olisi vertailukelpoinen muiden kanssa.

Kyseisten tuotteiden ohjeet myös kehottavat harjaamaan irtonaisen homekasvuston pois ennen käsittelyä, mutta emme tehneet sitä nimenomaan yhtenevän käsittelyn takia.

Kaikki aineet siis levitettiin suoraan homeiselle pinnalle ilman esikäsittelyä.

Vaadittavat vaikutusajat vaihtelivat suuresti. Bilteman tuote on käytössä nopein. Sen ohjeissa kehotettiin huuhtelemaan aine pois jo kolmen minuutin kuluttua. Bilteman purkissa ei mainittu pisintä mahdollista vaikutusaikaa, mutta Cillitin ohjeissa todettiin, että aine on huuhdeltava viimeistään viiden minuutin kuluttua.

Koepalat suihkutettiin homeenpoistoaineilla, annettiin vaikuttaa ja huuhdeltiin pois.

Koepaloista otettiin näytteet homeviljelyä varten.

Joissain käyttöohjeissa todettiin, että aineen on annettava vaikuttaa siihen asti, kunnes kaikki homepilkut ovat hävinneet. Lisähuomautuksena se, että jos ne eivät ole kahden tunnin kuluessa lähteneet, on pinta huuhdeltava ja käsittely tehtävä halutessa uudestaan.

BioComb ohjeisti odottamaan aineen vaikutusta muutaman tunnin ajan. Tulkitsimme asian niin, että annoimme sen vaikuttaa kolme tuntia ja huuhtelimme sitten pois. BioComb poikkesi muista siten, että se oli ainoa aine, jota kehotettiin laimentamaan. Normaali laimennussuhde olisi yksi osa BioCombia ja kaksi osaa vettä, mutta tarvittaessa sitä voi käyttää myös väkevämpinä seoksina.

Harjaaminen paransi kaikissa tapauksissa puhdistustulosta. Myös mikrobien määrä oli pienempi harjatuissa kuin harjaamattomissa koepaloissa.

Päädyimme käyttämään 1:1- seosta, mutta oletettavasti sitä voisi käyttää myös laimentamattomana. Laimennuksen vuoksi BioComb ei ole valmiiksi suihkepullossa, vaan sitä on levitettävä joko erillisellä suihkepullolla tai vaikkapa sienellä, kuten me testissä teimme.

Muut vertailun aineet olivat käyttövalmiina suihkepulloissa.

 

Harjaten parempi tulos

Teimme kaikki testit kahdella eri koepalalla. Näistä toinen vain käsiteltiin aineella, annettiin vaikuttaa ja huuhdeltiin pois. Toinen sen sijaan harjattiin vaikutusajan lopuksi juuriharjalla ennen huuhtelua. Harjaus tehtiin kaikille aineille samalla tavalla pyyhkäisten koepalan yli neljä kertaa koko koepalan pinta-alalta. Pyyhkäisyt tehtiin kahteen ristikkäiseen suuntaan.

Vanhan kansan konsti piimä kyllä poistaa näkyvää hometta ja tuhoaa mikrobeja, mutta siitä ei ole homeenpoistoaineiden kilpailijaksi.

Harjaus vaikutti positiivisesti kaikkiin aineisiin. Myös erot eri aineiden välillä pienenivät harjauksen seurauksena. Kun parhaiten puhdistanut Cillit oli ilman harjausta aivan omaa luokkaansa, pääsivät muut sen lähelle harjattuja pintoja tarkasteltaessa. Itse asiassa AV ja Star brite olivat Cillitin kanssa harjattuna yhtä hyviä, vaikka harjaamattomana erot olivat suuria.

Mikäli siis mahdollista, vaikutusta kannattaa aina tehostaa harjaamalla käsitelty pinta aineen vaikutuksen aikana. Harjaa ei edes tarvitse painaa suurella voimalla, joten kuomun saa harjattua myös sen ollessa veneessä paikallaan.

Mikrobien kasvu viikossa

Homeviljelyalustoista laskettiin mikrobien määrä. Verrokkina olleessa piimässä mikrobeja oli kahden viikon itämisajalla erittäin paljon.

Homeenpoistoaineet paitsi puhdistavat pintaa mustista pilkuista, niin myös tuhoavat mikrobeja hidastaen uuden homeen kasvamista. Homeen kasvu vie oman aikansa, mutta pinnalle jääneiden mikrobien määrä voidaan mitata ottamalla pinnalta näyte, josta tehdään homeviljely laboratorio-olosuhteissa. Näin mikrobien määrä saadaan selville jo yhden viikon kuluessa.

Homeviljelytulokset eivät menneet aivan käsi kädessä näkyvän homeen poistamisen kanssa, mutta sama trendi molemmissa oli: puhtaan pinnan tuottavat aineet myös tuhosivat tehokkaasti mikrobeja. Mukavan poikkeaman tekee Auro. Vaikka sen jäljiltä pinta ei ollut kovin puhdas, se tuhosi täydellisesti mikrobien kyvyn kasvaa uudestaan. Viikon kuluessa Auron homeviljelmään ei tullut lainkaan mikrobikasvustoa.

Erot mikrobien määrässä näkyvät selvästi homeviljely- alustoilla. Kuva on otettu viikko mikrobimäärien arvostelun jälkeen, joten mikrobit ovat kasvaneet arvosteluhetkestä lisää ja myös uusia on syntynyt.

Kokeile pienelle alueelle

Huomioitava seikka on se, että teimme testimme valkoiselle kuomukankaalle emmekä tutkineet aineiden vaikutusta värien haalistamiseen tai minkään materiaalin tuhoamiseen.

Värejä ja materiaaleja on niin laaja kirjo, että testimatriisista olisi tullut valtavan kokoinen. Jossakin kuomussa on myös materiaali tai väri, joka ottaa jostain aineesta nokkiinsa, vaikka sama aine olisi kokeissamme osoittautunut hellävaraiseksi. Siksi tyydymme varoittamaan aineiden mahdollisista sivuvaikutuksista.

Sama käyttöohje paljasti, että Nave Carella ja Vene Z:lla on sama valmistaja. Kannattaa varmistaa, ettei tuote ole samentunut (oik.), koska sen teho on silloin heikentynyt.

Erityisesti värillisten pintojen kanssa on oltava varovainen ja kokeiltava ainetta johonkin heikosti näkyvään paikkaan ennen kuin käsittelee laajempia pintoja.

Myös valmistajat ovat laittaneet varoituksia käyttöohjeisiinsa. Ehkä vakavimmat varoitukset ilmoittaa parhaiten puhdistanut Cillit, jonka tuoteselosteessa on mainittu materiaalit, jotka eivät sitä kestä. Niihin kuuluvat lähes kaikki olemassa olevat käyttökelpoiset materiaalit alkaen kumista ja päättyen tekstiileihin.

Myöskään polyamidin ei sanottu kestävän Cillitin käyttöä, joten nailonköysien kanssa on tyydyttävä johonkin muuhun aineeseen.

Cillit on alun perin tarkoitettu kotitalouskäyttöön, ja se selittänee varoitukset kaikkiin sellaisiin materiaaleihin, joita ei normaalista kylpyhuoneesta löydy. Cillitin, kuten muidenkin homeenpoistoaineiden kanssa on siis käytettävä järkeä.

Homeenpoistoaineet ovat tehokkaita. Ne pelastavat kesän, vaikka syksyllä vene olisi tullut pakattua hieman liian tiiviiseen pakettiin eikä ilma olisi päässyt kiertämään.

Vertailumme perusteella tarjolla on useita hyviä aineita, joista on helppo valita omaan käyttöön sopivin. Aineet ovat kuitenkin voimakkaita, joten kannattaa valita riittävän tehokas mutta hellävarainen tuote. Kokeilemalla löytyy omalle kuomulle se sopivin tuote.

Koepalat pesun ja huuhtelun jälkeen. Tulokset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: hyvä, keskinkertainen ja puutteellinen. Kuvasta puhtautta on hankala arvioida, sillä kuomun valkoinen pinnoite on myös kulunut ja alta paistaa ruskea kangas.

Arvosteluperusteet

Näkyvän homeen poisto: Levitimme aineita homeisesta kuomusta leikatuille paloille käyttöohjeiden mukaisesti ja annoimme niiden vaikuttaa ohjeiden suositteleman ajan. Käsittelimme jokaisella aineella kolme palaa. Niistä kaksi huuhdeltiin vedellä vaikutusajan jälkeen ilman sen kummempaa mekaanista puhdistusta. Kolmas pala harjattiin aineen vaikutusajan jälkeen juuriharjalla ja lopuksi huuhdeltiin. Arvosanat on määritelty visuaalisesti ja laskettu harjattujen ja harjaamattomien pintojen keskiarvoista.

Mikrobien tuhoaminen: Käsitellyistä paloista otettiin mikrobinäytteet. Mikrobinäytteitä viljeltiin viikon ajan maljoissa, jonka jälkeen niistä selvitettiin mikrobien määrä. Arvosanat on laskettu harjatun ja harjaamattoman pinnan tulosten keskiarvoista.

Käytön helppous: Arvosanaan vaikuttivat muutamat käytännön asiat, jotka tekivät aineiden käytön helpoksi tai hankalaksi. Niihin kuuluivat vaadittava vaikutusaika ja aineen levittämisen helppous.

Tuoteseloste: Tuoteselosteen arvostelussa huomioitiin etiketissä olevan tuoteselosteen ja käyttöohjeiden laajuus sekä käyttökelpoisuus. Myös kirjasinkoko vaikutti arvosteluun.

 

Lue myös nämä

X