Tilaa
Uutiset

17.9 Uusi laki tuo muutoksia veneiden rekisteröintiin

17.09.2007

TekstiKipparilehti

Uusi vesikulkuneuvorekisterilaki tulee voimaan lokakuun 1. päivä 2007. Siitä lähtien tulee rekisteröidä kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät moottori- ja purjeveneet, sekä vähintään 15 kilowatin moottorilla varustetut veneet ja muut vesikulkuneuvot.

Soutuveneitä, kajakkeja tai kanootteja ei edelleenkään tarvitse rekisteröidä. Maistraattien ylläpitämään vesikulkuneuvorekisteriin ei myöskään ilmoiteta pelkästään kilpailuissa käytettäviä veneitä sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen omistamia veneitä.

Lainmuutoksen myötä rekisteröintivelvollisuus laajenee koskemaan arvioilta 30 000 sellaista venettä, joita aiempi laki ei siihen velvoittanut. Lisäksi kaikista ennestään rekisterissä olevista veneistä tulee tehdä maistraattiin uusi, ajan tasalla oleva rekisteri-ilmoitus siirtymäajan kuluessa.

Mainittu 5,5 metrin pituusraja on rekisteröinnin perusteena uusi, samoin kaikkia moottorityyppejä koskeva ”vähintään 15 kilowatin” tehoraja. Tähän asti on pitänyt rekisteröidä yli 15 kilowatin perämoottorilla tai yli 37 kilowatin sisä- tai sisäperämoottorilla varustetut veneet.

20-hevosvoimaisella perä- tai sisämoottorilla varustettua venettä ei uuden lain voimaantulonkaan jälkeen tarvitse rekisteröidä: 20 hevosvoimaa on oikealla kertoimella muunnettuna 14,7 kilowattia, ja tämän tehoisilta koneilta ei siis rekisteröintiä vaadita.

Rekisteröinti tapahtuu tutusti maistraateissa. Uutta ja käytännöllistä on, että sen voi tehdä muissakin kuin oman kotipaikan toimipisteessä.

Rekisteri-ilmoituksen voi tehdä aikaisintaan samana päivänä kun uusi laki astuu voimaan, 1. lokakuuta. Ennestään rekisteröityjen veneiden tiedot on ilmoitettava uuteen rekisteriin viimeistään kolmen vuoden kuluessa. Kannattaa kuitenkin toimia vuoden kuluessa, sillä tietojen ilmoittaminen uuteen rekisteriin on ilmaista lokakuun alkuun 2008 asti, sikäli kun kyse on vanhojen rekisteritietojen päivittämisestä.

Siirtymäaika on yksi vuosi niille veneille, jotka pitää rekisteröidä nyt ensi kertaa. Tästä peritään normaali rekisteröintimaksu. Se on vielä tämän vuoden 27 euroa, mutta noussee ensi vuoden alusta.

Maistraatissa tiedot omistajasta ja veneestä täytetään uudenlaiseen ilmoituslomakkeeseen. Syyskuun puolivälin jälkeen lomake on tarkoitus lisätä maistraattien ja Merenkulkulaitoksen internetsivuille, www.maistraatti.fi, www.veneily.fi.

Uuden lain mukaan veneestä ilmoitetaan rekisteriin seuraavat tiedot:
1. vesikulkuneuvotyyppi
2. merkki ja malli
3. kansirakenne
4. runkonumero tai muu vastaava yksilöintinumero
5. rungon suurin pituus ja leveys
6. rungon rakennusmateriaali
7. rakennusvuosi ja käyttöönottovuosi
8. valmistajan ilmoittava suurin nopeus
9. valmistajan ilmoittama suurin sallittu henkilöluku tai valmistajan ilmoituksen puuttuessa luotettava arvio henkilöluvusta
10. väri
11. vesikulkuneuvolle annettu nimi
12. pääasiallinen käyttökunta

Moottorista ilmoitetaan seuraavat tiedot:
1. tyyppi
2. merkki ja malli
3. vuosimalli
4. käyttöönottovuosi
5. polttoaine
6. valmistajan ilmoittama suurin moottoriteho kilowatteina
7. tunniste- tai muu yksilöintinumero
8. moottorin vaihtopäivä

Lisäksi ilmoituslomakkeeseen tulee henkilötiedot, uutena myös henkilötunnus. Jälkimmäinen ei kuitenkaan näy rekisteritodistuksessa, jota tulee säilyttää veneessä.

Vanhat rekisteritunnukset säilyvät entisellään. Ensimmäistä kertaa rekisteröitävien veneiden tunnus muodostetaan sattumanvaraisesti valitusta kirjaimesta sekä numerosarjasta. Kirjain ei ilmaise lääniä tai paikkakuntaa, jossa venettä pääasiallisesti käytetään.

Hakemuksesta veneeseen saa myös tunnuksen, jonka kirjaimen voi päättää itse kahdestatoista eri vaihtoehdosta ja numerosarjaankin voi vaikuttaa. Erikoistunnus maksaa 92 euroa.

Rekisteritunnus pysyy jatkossa samana koko veneen elinkaaren, omistajavaihdoksista riippumatta. Uuden tietojärjestelmän ansiosta esimerkiksi osoitteenmuutosten kerrotaan päivittyvän automaattisesti rekisteriin, joten veneen omistajan ei tarvitse olla yhteydessä maistraattiin muuttaessaan.

Rekisteri-ilmoitusta tehdessä maistraatille pitää esittää luovutustodistus, kauppakirja tai muu omistusoikeuden todistava asiakirja.

Vanhoista, nyt ensi kertaa rekisteröitävistä veneistä, ei välttämättä löydy mitään papereita. Tällaisissa tapauksissa todistuksen omistusoikeudesta voi laatia venekerho. Jos ei ole sellaisen jäsen, on todistajat etsittävä muualta.

Eräs uuden lain tavoitteista on korjata vanhan venerekisterin virheelliset vene- ja moottoritiedot oikeiksi. Vaikkapa Silver Fox ei enää voi olla Siliverivoksi, vaikka sitä sellaiseksi itse kutsuisikin. Nimivirheiden välttämiseksi maistraattien tietojärjestelmään on tallennettu sadoittain oikein kirjoitettuja venemerkkejä ja -malleja.

Aiemman tai nykyisen omistajan antamalle kutsumanimelle on ilmoituslomakkeessa oma paikkansa. Merkin ja mallin kohdalle sitä ei pidä erehtyä kirjoittamaan, ellei kyse ole itse rakennetusta veneestä, jolle ei ole olemassa mitään merkkiä tai mallia.

Sekä veneen että koneen tunnistenumero tulee myös kirjoittaa oikein. Se voi olla vaikeaa, jos esimerkiksi numerokilpi on kulunut vaikeasti tunnistettavaksi, tai jos numeroa ei löydy veneestä tai moottorista laisinkaan. Jälkimmäisissä tapauksissa runko- tai yksilöintinumerolle varattu kohta jää aina tyhjäksi.

Veneen tekniset tiedot, kuten pituus, leveys ja moottorin teho, ilmoitetaan valmistajan tietojen perusteella. Luotettavien mittatietojen puuttuessa veneen pituuden ja leveyden voi mitata itse, kunhan sen tekee oikeaoppisesti. Ohjeet tähän julkaistaan lähiviikkoina muun muassa Merenkulkulaitoksen veneilyn erikoissivuilla, www.veneily.fi.

Viranomaisilta saa apua rekisteröintiin liittyvissä pulmissa. ”Useimmin kysytyt kysymykset”-palsta vastauksineen ilmestyy syyskuun aikana nettisivuille www.maistraatti.fi sekä www.veneily.fi. Kysymyksiä tai tiedusteluja voi myös lähettää Merenkulkulaitoksen veneily-yksikköön, sähköpostiosoitteeseen veneilytarkastajat@fma.fi

Lue myös nämä

X