Tilaa
Uutiset

Cview on CE-konsultti

08.01.2009

TekstiKipparilehti

Suomen markkinoille tullut Cview on konsulttiyritys, jolla ei ole oikeutta myöntää CE-merkintää. Cviewin edustaja kuitenkin sanoo, että heidän avullaan CE-merkintä saadaan määrätyin edellytyksin kaikkiin Suomeen tuotaviin veneisiin.

Keskustelu Cviewin mahdollisuuksista myöntää veneelle CE-merkintä myös valmistuksen jälkeisen arviointina eli jälkisertifiointina käynnistyi viime Kipparissa. Uutisosastollamme kerroimme, että Cview on uusi CE-sertifioija, joka voisi myöntää CE-merkintöjä niin uusille kuin vanhoillekin veneille. Aivan näin ei asia ole.

CE-merkintä vaaditaan kaikilta EU:n alueella myytäviltä tai maahan tuotavilta veneiltä. CE-merkinnän puuttuminen on vaikeuttanut monia hankkeita, kun esimerkiksi Yhdysvalloista on haluttu tuoda Suomeen käytetty vene. Se on jälkisertifioitava ja sertifioinnin voi tehdä vain ns. ilmoitettu laitos, joita Suomessa ovat VTT ja IMCI.
Ilman CE-merkintää olevat veneet jäävät tulliin, eikä niitä saa sen enempää käyttää kuin myydäkään EU:n alueella, siis esimerkiksi Suomessa.

– Cview on yritys, jolla on vahva osaaminen veneiden sertifioinneista. Monet venevalmistajat käyttävät yhteistyökumppanimme CEproofin kehittämiä tietokoneohjelmia, sanoo Jonas Svenblad Cviewistä.
– Käytännössä me hoidamme kaiken esityön ja varsinaisen sertifioinnin tekee esimerkiksi englantilainen HPI, ilmoitettu laitos numero 1521. Ongelmana sertifioinnissa saattaa olla liian vanha, suuripäästöinen moottori. Mutta saatuamme esitiedot veneestä ja moottorista, voimme taata CE-sertifikaatin myöntämisen. Noin 7-9-metrisille veneille prosessi maksaa noin 2 200 euroa, Svenblad sanoo.

Esimerkiksi sisäperämoottorissa tulee myös olla CE-merkintä tai sen valmistajalta on saatava päästötodistus. Amerikkalainen päästötodistus taas ei erilaisen mittaustavan mukaan Euroopassa aina kelpaa.
Lisätietoja www.cview.fi

Merenkulkulaitos vastaa

CE-määräyksiä valvova Merenkulkulaitos on myös ottanut kantaa asiaan ja vastaa siihen seuraavasti:

”Kipparin numerossa 12/08 mainitaan uutisena uusi CE-sertifioija Suomessa. Kyseisellä yrityksellä tai heidän päämiehellään CEproofilla ei ole oikeutta suorittaa sertifiointeja eli vaatimustenmukaisuuden arviointeja. CE-merkinnän voi veneeseen kiinnittää ainoastaan veneen valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja.

Vaatimustenmukaisuus voidaan uudelle veneelle arvioida käyttäen yhtä useasta moduulivaihtoehdoista. Näistä moduuleista ainoastaan yksi on sellainen, jossa ei edellytetä ilmoitetun laitoksen käyttöä. Tällöin vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa veneen valmistaja itse.

Valmistuksen jälkeisen arvioinnin, eli nk. jälkisertifioinnin saa huvivenedirektiivin ja voimassa olevan lainsäädäntömme mukaan suorittaa ainoastaan ilmoitettu laitos. Konsultin käyttö ei ole tae siitä, että vene voidaan tuoda maahan ns. ”kolmannesta maasta” eli EU/ETA-alueen ulkopuolelta.

Huvivenedirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, jotka ne ovat nimenneet suorittamaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn liittyviä tehtäviä. Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö nimeää hakemuksesta laitokset, joilla on oikeus toimia ilmoitettuna laitoksena vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Cview on konsulttitoimisto joka voi toimia konsulttina veneiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, mutta se ei ole ilmoitettu laitos. Myöskään CEproofia ei ole ilmoitettu komissiolle minkään jäsenvaltion ilmoitettuna laitoksena.

Lisätietoja antaa Merenkulkulaitoksen veneily-yksikkö, veneilytarkastajat@fma.fi tai 020 4481″.

Lue myös nämä

X