Tilaa
Uutiset

Kelluntahaalarin turvallisuusvaatimuksista uusi ohje2

01.10.2008

TekstiKipparilehti

Ostajalle kerrottava jatkossa selvästi, että haalari ei yksinään suojaa riittävästi

Kuluttajavirasto on antanut ohjeen kelluntahaalareiden turvallisuusvaatimuksista. Kelluntahaalareihin on pitänyt syyskuun alusta lähtien merkitä tieto siitä, että tuote ei yksin suojaa veden varaan joutunutta käyttäjäänsä riittävästi. Ohjeessa myös edellytetään valmistajia kehittämään tuotteista turvallisempia.

Kelluntahaalarit eivät tutkimusten perusteella täytä henkilönsuojaimille asetettuja turvallisuusvaatimuksia. Esimerkiksi Kuluttajaviraston Työterveyslaitoksella keväällä 2007 teettämässä tutkimuksessa paljastui, että testatut haalarit rajoittivat käyttäjän liikkumisvapautta ja näkökenttää sekä haittasivat kuuloa ja hengitystoimintaa. Kelluntahaalarit olivat liian painavia ja kömpelöitä käyttää, eivätkä ne tukeneet käyttäjää riittävästi vedessä ilman aktiivista toimintaa. Haalareiden kellunta-asento ei ollut vakaa, ja niillä oli vaikeaa ja uuvuttavaa uida tai toimia pelastustilanteissa.

Tutkimusten taustalla on vuonna 2004 sattunut onnettomuus, jossa kaksi kelluntahaalareihin pukeutunutta miestä hukkui. Haalarit oli puettu oikein ja niiden vetoketjut olivat kiinni.

Henkilönsuojaimiin liittyy aina ns. turvallisuusolettama. Suojain antaa kuluttajalle tietyn turvallisuuden tunteen, mikä vaikuttaa muun muassa hänen ajatteluunsa ja käyttäytymiseensä. Kelluntahaalareiden tapauksessa tämä tunne on virheellinen.

Kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi Kuluttajavirasto on laatinut ohjeen kelluntahaalareiden turvallisuusvaatimuksista. Ohje koskee kuluttajille luovutettavia kelluntahaalareita tai vastaavaan tarkoitukseen tarkoitettuja tuotteita, riippumatta siitä miksi tuotteita markkinoinnissa nimitetään.

Uusia merkintöjä ja vaatimuksia

Kelluntahaalareita saa edelleen myydä, mutta niiden merkinnät uudistuvat. Kelluntahaalareita on saanut luovuttaa kuluttajille 1.9.2008 lähtien vain, jos kelluntahaalareissa tai niiden myyntipakkauksissa on huomiota herättävällä tavalla kerrottu, että tuote ei yksin suojaa veden varaan joutunutta käyttäjäänsä riittävästi ja että kelluntahaalarin kanssa tulee aina käyttää pelastus- tai kelluntaliiviä tai muuta vastaavaa tuotetta.

Sama tieto pitää kertoa myös tuotteen myyntipaikalla helposti havaittavalla ilmoituksella sekä markkinoinnissa. Lisäksi myyntipaikan henkilökunnan on kerrottava tiedot kuluttajille suullisesti tuotteen esittelyn ja myyntitapahtuman yhteydessä.

1.7.2009 jälkeen myytävien kelluntahaalareiden tulee olla nykyistä teknisesti kehittyneempiä. Käytännössä nykyisiä malleja on siis kehitettävä turvallisemmiksi. Valmistajien on otettava huomioon erityisesti Suomen ilmastoon ja keleihin liittyvät erityisolosuhteet ja testattava tuotteita käytännössä ennen kuin päästävät ne kuluttajien saataville.

Valmistajien ja kaupan toimijoiden tulisi myös jatkossa harkita, olisiko tarkoituksenmukaista kehittää haalareita eri käyttötarkoituksiin ja eri käyttäjäryhmille, kuten kalastajille, pilkkijöille ja veneilijöille.

Kelluntahaalareiden valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat siitä, että vain turvallisia tuotteita luovutetaan kuluttajille. Kuluttajavirasto valvoo tämän ohjeen noudattamista.

Kuluttajaviraston ohje kelluntahaalareiden turvallisuudesta

Kelluntahaalareiden käyttöön voi liittyä turvallisuusriskejä

 

Lue myös nämä

X