Tilaa
Uutiset

Kysely pienvenesatamista avattu

28.06.2016

TekstiSatu Björn

KuvatMerikotka

Suomalais-virolainen rannikkomatkailun kehittämishanke 30MILES on käynnistänyt pienvenesatamien käyttäjille suunnatun kyselytutkimuksen satamapalveluiden kehittämiseksi itäisellä Suomenlahdella. Kyselyyn voi vastata Merikotka-sivuston verkkolomakkeella.

Kyselyn paperilomakkeita on seuraavissa satamissa: Porvoon vierasvenesatama, Loviisan Laivasilta, Haminan Tervasaari ja Virolahden Klamila.

Käyttäjien erilaiset pienvenesatamiin liittyvät tarpeet tulisi huomioida kestävän kehityksen toteutumiseksi. Nyt käynnistettävän kyselytutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa pienvenesatamien käyttäjien mieltymyksiä satamapalveluiden kehittämistä varten: kyselyn avulla kartoitetaan mitkä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät tekijät koetaan merkityksellisiksi, ja mihin palveluihin pienvenesatamien tulisi panostaa.

Kysely toteutetaan kesän 2016 aikana Suomessa ja Virossa, ja lomake löytyy verkosta myös ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyyn voi osallistua verkossa 30.9 saakka ja paperilomakkeita on satamissa kesän purjehduskauden ajan. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 100 euron suuruinen lahjakortti.

30MILES-hankkeessa luodaan uusia mahdollisuuksia itäisen Suomenlahden rannikkomatkailuun parantamalla alueen vierasvenesatamien palveluita ja satamien välistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on turvallisen ja palveluiltaan kiinnostavan piensatamaverkoston luominen 30 merimailin välein kestävä kehitys huomioiden. Hankkeessa kestävää kehitystä tarkastellaan satamien turvallisuuden sekä satamatoimintojen ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta.

Hankkeen pääpartneri on Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka. Kyselyn toteuttaa Helsingin yliopisto, ja aineiston keräämisessä ja tulosten hyödyntämisessä ovat mukana seudulliset kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Posintra Oy. Hankkeen päärahoittaja on Interreg Central Baltic 2014—2020.

Lue myös nämä

X