Tilaa
Uutiset

Laittomien vesiskoottereiden tuonti kasvanut

19.08.2008

TekstiKipparilehti

Merenkulkulaitos on valvonnassaan havainnut, että vesiskoottereiden yksityistuonti EU/ETA-alueen ulkopuolelta on kasvanut poikkeuksellisen paljon viime aikoina. siihen lienee vaikuttanut mm. Yhdysvaltain dollarin edullinen kurssi. Vesiskootterien harmaatuonnin on todettu olevan luultua suurempi ongelma.

Käytännössä EU/ETA-alueen ulkopuolella valmistetun ja sieltä tuotavan vesiskootterin markkinoille saattaminen tai käyttöönotto laillisesti EU/ETA-alueella on mahdotonta, jos valmistaja ei ole alun perin tarkoittanut sitä täällä markkinoitavaksi. Tämä koskee sekä uusia että käytettyjä vesiskoottereita. Toisin kuin huviveneille, ei näille tuotteille ole mahdollista tällä hetkellä suorittaa rakentamisen jälkeistä arviointia.

Tulli on pysäyttänyt useita kymmeniä Yhdysvalloista tuotuja vesiskootterieita. Tulli tarkastutti niiden markkinoille soveltuvuuden ja asiakirjat Merenkulkulaitoksen veneily-yksiköllä. Yksikään näistä ei ole täyttänyt EU/ETA-alueella voimassaolevia vaatimuksia. Ennen tätä tehotarkkailua on Suomeen mahdollisesti tuotu yksityisesti jopa satoja vaatimustenvastaisia vesiskoottereita.

Osalla yksityisistä maahantuojista on ollut vesiskoottereiden mukana väärennettyjä asiakirjoja. Vesiskoottereita yritetään tuoda joko kokonaan ilman vaadittavia asiakirjoja tai jopa väärennetyillä asiakirjoilla. Yksityisen kuluttajan on usein mahdotonta erottaa aitoja asiakirjoja väärennetyistä. On myös hyvä muistaa, että väärennettyjen asiakirjojen käyttäminen on säädetty rangaistavaksi teoksi.

Suomessa on voimassa neuvoston asetus (nro 339/93) kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännöstenmukaisuuden tarkastamisesta. Se velvoittaa tullin puuttumaan tuontiin kolmansista maista ja estämään vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen, jos tuote ei ole voimassa olevien tuoteturvallisuutta koskevien säännöksien mukainen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaikki kolmansista maista tuotavat vaatimustenvastaiset tuotteet pysähtyvät tulliin. Jos kyseessä on vesiskootteri, jäävät vaihtoehdoiksi tuotteen palautus EU/ETA-alueen ulkopuolelle tai sen hävittäminen.

Säädökset koskevat kaikkia. Huviveneiden, vesiskoottereiden tai huviveneiden moottoreiden tuonnissa ei ole helpotuksia yksityishenkilöiden osalta vaikka tuotteet tulisivat omaan käyttöön tai ne tulisivat maahan ns. ”muuttotavarana”.

Esimerkkinä kuvaillaan tilannetta, jossa ”harmaatuonnin” vaarallisuus voi tulla esiin, kun esimerkiksi laitteen valmistaja vetäisi pois Yhdysvaltain markkinoilta vaarallisiksi todettuja vesiskoottereita, mutta tieto tästä ei kulkeutuisi EU/ETA-alueelle. Silloin ei ehkä myöskään Suomeen ”harmaatuotuja” vaarallisia vesiskoottereita ja niiden omistajia koskaan tavoitettaisi. Uusi vesikulkuneuvorekisteri voisi auttaa jäljittämisessä, mutta mikäli viranomaisetkaan eivät saisi tietoa vaarasta, voisi maassamme olla käytössä jopa kymmeniä hengenvaarallisia vesiskoottereita.

Kuluttajien on hyvä tietää, että mahdollisessa onnettomuustapauksessa voi vakuutusyhtiöillä olla mahdollisuus evätä korvaus, mikäli tuote on vaatimustenvastainen tai laittomasti saatettu markkinoille. Merenkulkulaitoksen veneily-yksikkö haluaa myös muistuttaa, että väärennettyjen asiakirjojen käyttäminen on säädetty rangaistavaksi teoksi. Valveutunut kuluttaja voi tällaista ”harmaatuotua” vesiskootteria ostaessaan todeta sen vaatimusten vastaiseksi mikäli esim. vesiskootterin CE-merkintä puuttuu.

Lue myös nämä

X