Tilaa
Uutiset

Laivoja luotsataan kohta etäyhteydellä – Ainakin jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat

Suomeksi muutos tarkoittaisi sitä, että jatkossa luotsi ei välttämättä nousisikaan alukseen vaan hoitaisi luotsin tehtävät jostain muualta käsin.

09.11.2018

TekstiJukka Hiiro

Itsestään ajavista autoista on puhuttu jo pitkään, mutta automaatio eri muodoissa tekee tuloaan myös vesillä. Yksi tulevaisuuden mahdollisista muutoksista on luotsaus, joka saatetaan hyvinkin pian tehdä etänä. Siis vähän samaan tapaan kuin lennonjohto toimii ohjatessaan kentällä nousevia ja laskeutuvia lentokoneita.

Hallitus esitti torstaina 8. marraskuuta eduskunnalle, että luotsauslakia muutettaisiin niin, että se mahdollistaisi etäluotsauksen. Suomeksi muutos tarkoittaisi sitä, että jatkossa luotsi ei välttämättä nousisikaan alukseen vaan hoitaisi luotsin tehtävät jostain muualta käsin.

Luvan myöntäisi luotsausyhtiölle Liikenne- ja viestintävirasto, ja enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Eduskunnalle jätetyssä esityksessä arvioidaan, että etäluotsaus olisi ainakin alkuvaiheessa kokeellista ja pienimuotoista testailua siitä, miten etäluotsaus voisi toimia ja miten sitä voitaisiin hyödyntää jatkossa.

Kokeilujen myötä myöhemmin voitaisiin tarkentaa ja määritellä lisää vaatimuksia, joilla etäluotsauksen turvallisuus saataisiin varmistettua. Muutosehdotuksessa viestintäviraston myöntämä lupa edellyttäisi, ettei etäluotsaus aiheuta vaaraa laivaliikenteelle tai esimerkiksi ympäristölle.

Vastuu säilyisi luotsilla

Luotsausyhtiön, päällikön ja luotsin velvollisuudet ja vastuut pysyisivät jatkossa ennallaan etäluotsauksen sallimisesta huolimatta. Luotsi olisi siis pääasiassa aina yhä vastuussa, vaikka luotsaus tapahtuisikin muualta kuin luotsattavana olevasta aluksesta.

Poikkeustilanteissa, kuten silloin, jos etäluotsauksen toteuttamistavat tai viestiyhteyksien häiriöt estäisivät luotsaustehtävän toteuttamisen, luotsi olisi vapautettu vastuusta. Myös sekä luotsattavan aluksen kapteenilla kuin luotsilla itsellään olisi aina oikeus kieltäytyä etäluotsauksesta, jos he niin katsoisivat turvallisuuden tai jonkin muun syyn vuoksi tarpeelliseksi.

Lue myös nämä

X