Tilaa
Jutut

Meripelastusseuralle ilouutisia – Alle 10-metrisille pelastusveneille verovapaus merialueilla

Suomen Meripelastusseura pitää Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä historiallisena ja erittäin merkittävänä. Se toimii jatkossa myös ennakkopäätöksenä.

05.09.2018

TekstiJukka Hiiro

Korkein hallinto-oikeus (KHO) linjasi maanantaina, että merialueelle sijoittevat alle 10-metriset pelastusveneet vapautetaan arvonlisäverosta. Suomen Meripelastusseura pitää päätöstä historiallisena ja erittäin merkittävänä.

Päätöksen tausta juontaa EU-lainsäädäntöön. Sen mukaan kaikki meripelastustoiminnassa käytettäväksi rakennettavat alukset on vapautettu arvonlisäverosta. Suomessa arvonlisäverovapaus on ennen KHO:n linjausta koskenut kuitenkin vain vähintään 10-metrisiä ja sitä pidempiä aluksia.

”Meripelastusseuran aluksista valtaosa on alle 10-metrisiä, joten tämä päätös tuo meille huomattavan kustannussäästön uusia aluksia hankittaessa”. Suomen Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jari Piirainen sanoo.

Esimerkiksi tämän ja ensi vuoden alushankinnoissa vapautus tuo Piiraisen mukaan 200–300 tuhannen euron säästöt.

Valituksen keskusverolautakunnan tulkinnasta tekivät yhteistyössä Suomen Meripelastusseura ja sille pelastusaluksia toimittava Petor viime vuoden kesäkuussa. KHO linjasi, että Petor on oikeutettu myymään Meripelastusseuralle myös alle 10-metrisiä pelastusaluksia ilman arvonlisäveroa jos ne tulevat merialueelle meripelastuskäyttöön. KHO:n päätös on niin sanotusti lopullinen ja se tulee toimimaan jatkossa myös ennakkotapauksena.

Alle 10-metristen pelastusalusten arvonlisäverottomuus koskee päätöksen myötä vain merialueille sijoitettavia aluksia, sillä sisävesillä arvonlisäverosta on yhä vapautettu vain vähintään 10 metriä pitkät alukset. Piiraisen mukaan maamme vapaaehtoisista meripelastusyhdistyksistä noin puolet sijaitsevat kuitenkin sisävesillä.

”Seuraava askel, jonka eteen tulemme ponnistelemaan on, että verovapaus voitaisiin tavalla tai toiselle laajentaa koskemaan myös sisävesiä”, Piirainen toteaa.

Lue myös nämä

X