Tilaa
Uutiset

Metsähallitus julkaisi uuden suosituksen merellisten suojelualueiden huomioimiseksi – Moitteita runsas kuukausi sitten

Metsähallitus on julkaissut uuden suosituksen, miten merelliset suojelualueet tulisi huomioida nykyistä paremmin merialuesuunnittelussa.

13.10.2019

TekstiJukka Hiiro

Metsähallituksen Luontopalvelujen meriluonnonsuojelutiimi on julkaissut uuden suosituksen, miten merelliset suojelualueet tulisi huomioida nykyistä paremmin merialuesuunnittelussa. Ajankohta on enemmän kuin sattuva, sillä juuri elokuussa WWF julkaisi raportin, jossa Suomea ja EU:ta soimattiin siitä, että meriluonto on suojattu vain paperilla. Metsähallituksen mukaan nyt julkaistua suositusta on suunniteltu monien tahojen toimesta kuitenkin jo pidemmän aikaa.

”Tavoitteena on suojella Suomen merialueen luontoa entistä paremmin. Suositus tukee rannikkokuntien ja -kaupunkien aluesuunnittelijoiden, ELY-keskusten ja muiden paikallisten toimijoiden työtä. Aluesuunnittelun keinoin on mahdollista tehdä suojelua tukevia ratkaisuja ja osaltaan edistää meren kestävää käyttöä sekä hyvän tilan saavuttamista”, kertoo Matti Sahla, hankkeen projektipäällikkö, Metsähallituksen tiedotteessa.

Työ on tuotettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamassa Merisuojelu-hankkeessa. Merelliset luonnonsuojelualueet ovat tärkeitä, sillä ne auttavat Metsähallituksen mukaan ”turvaamaan luontoarvojen säilymisen myös tuleville sukupolville”.

Suomeksi sanottuna kyse on siitä, että suojelu on tarkoitus toteuttaa rajoittamalla luontoarvoihin haitallisesti vaikuttavia toimintoja. Näin esimerkiksi levät, kalat, linnut, hylkeet, vesisammalet ja erilaiset putkilokasvit saadaan suojeltua Metsähallituksen Luontopalvelujen mukaan nykyistä paremmin.

”Itämeren ainutlaatuista ja herkkää luontoa suojelluun kansallisten ohjelmien, strategioiden ja lainsäädännön lisäksi kansainvälisellä yhteistyöllä”, Metsähallitus vakuuttaa tiedotteessaan.

”Suojelualueiden huomioiminen merialuesuunnittelussa vaatii perehtymistä eri suojelualuetyyppeihin ja niiden erityispiirteisiin. Usein aluesuunnitelmia toteuttavat kuitenkin toimijat, jotka eivät välttämättä ole luonnonsuojelun asiantuntijoita. Siksi olemme koonneet suositukseen mahdollisimman tiiviisti Suomen merialueilla esiintyvät suojelualuetyypit, niiden alla suojeltavat suojeluarvot, eri toimintojen rajoitukset ja tietolähteet”,  Sahla toteaa.

Metsähallituksen mukaan tieto merellisistä suojelualueista ja luontoarvoista on tällä hetkellä jakautunut. Tieto on pirstaloituneena useissa eri organisaatioissa ja tietokannoissa, mikä viraston mukaan hankaloittaa tiedon kokonaisvaltaista käyttöä päätöksenteon tukena.

”Suosituksen tueksi olemme hankkeessa koonneet paikkatietoaineistopaketin suojelualuerajauksista merellä. Tämä helpottaa suojelualueiden huomioimista alueellisesti”, Sahla sanoo.

Paljon arvokasta suojeltavaa löytyy myös suojelualueiden ulkopuolelta, uskoo Metsähallitus. Luontoarvojen näkökulmasta merelliset suojelualueet kattavat viraston mukaan vain osan arvokkaista kohteista ja lainsäädännön mukaan määritellyt suojeluperusteet vain osan meriluonnon monimuotoisuudesta.

Lue myös nämä

X