Tilaa
Uutiset

Nauvossa sattuneen veneonnettomuuden tutkinta valmistui – perhe loukkaantui vakavasti

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan kumpikaan veneistä ei huomannut toista ennen kuin kohtalokas törmäys tapahtui.

18.04.2019

TekstiJukka Hiiro

Nauvossa viime heinäkuun lopulla sattuneen huviveneiden yhteentörmäyksen onnettomuustutkinta on valmis, tiedottaa Onnettomuustutkintakeskus (Otkes).

Pienempi vene, Silver Hawk 540, oli matkalla Houstkärin Hjälmholmista kohti kirkonkylää ja isompi vene, Sea Ray 455, oli matkalla Granöstä Turkuun, kun onnettomuus tapahtui.

Otkesin mukaan veneiden kokoero vaikutti merkittävästi onnettomuuden seurauksiin. Isomman veneen massa oli noin kymmenkertainen pienempään veneeseen verrattuna.

Veneiden vauhti oli törmäyshetkellä noin 20 solmua eli noin 35km/t.

Otkesin mukaan onnettomuus oli monen tekijän summa. Molemmissa veneissä navigointi tehtiin näköhavainnoin, mutta se oli puutteellista. Isommassa oli lisäksi tutka päällä, mutta mitta-alue oli asetettu niin suureksi, että lähellä olevia kohteita oli vaikea havaita. Lisäksi isommassa veneessä lepuuttajat ja ohjaamon tukirakenteet aiheuttivat katvealueita veneen sivuille. Pienemmässä veneessä oli puolestaan kuomu ylhäällä, koska sää oli satainen, mikä osaltaan heikensi näkyvyyttä. Kummankaan veneen kuljettaja ei ilmeisesti havainnut toista venettä ennen törmäystä.

Kyseessä oli lisäksi sunnuntai-iltapäivä ja vesillä rauhallista, mistä johtuen veneiden kuljettajat kokivat Otkesin arvion mukaan ”korostetun turvallisuuden tunnetta”.

Pelastustoimet käynnistettiin Otkesin mukaan nopeasti. Isomman veneen kuljettaja aloitti pelastustoimet heti törmäyksen jälkeen ja ilmoitti meripelastuskeskukseen. Loukkaantuneet siirrettiin nopeasti Turun yliopistolliseen sairaalaan jatkohoitoon.

Tutkinnan perusteella Otkes esittää sosiaali- ja terveysministeriölle kahta turvallisuussuositusta.

Ministeriön tulisi Otkesin mukaan laatia yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa valtakunnallisesti yhtenäisen ensihoidon kenttäjohtajien perehdyttämisen koulutusrungon, jossa olisi toimintamallit ja aluetuntemus eri tilanteisiin, sekä kenttäjohtajan rooliin liittyvät vastuut, velvollisuudet ja valtuudet. Kenttäjohtaja koordinoi ensihoidon yksiköiden toimintaa. Tehtävä on monipuolinen ja vaativa, mikä edellyttää suunnitelmallista perehdyttämistä tehtävään, Otkes kirjaa.

Toiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii siitä, että sairaanhoitopiirit yhtenäistävät ensihoidon henkilöstön koulutuksen ja pätevyyden ylläpidon merivartiostojen sekä Vartiolentolaivueen välillä. Tällä hetkellä sairaanhoitopiirien ja Rajavartiolaitoksen yksiköiden väliset ensihoidon pätevyyksien ylläpitoon liittyvät koulutukset ja koulutuskäytänteet eroavat Otkesin mukaan toisistaan.

Lue myös nämä

X