Tilaa
Uutiset

Selänteen veneen ohjaajan tuomio muuttui

11.11.2008

TekstiKipparilehti

Hovioikeus katsoi, että ”kuljettaja oli kuljettamalla venettä pimeän aikana jättäen käyttämättä tutkaa ja merikorttia sekä pysäyttämättä alusta karttaplotterin toiminnan heikennyttyä ja edelleen laiminlyömällä riittävän tähystyksen järjestämisen ottaen huomioon, että valaistut lateraalipoijut ovat jääneet kuljettajalta huomaamatta, huolimattomuudesta laiminlyönyt menetellä hyvän merimiestaidon mukaisesti merionnettomuuden estämiseksi ja noudattaa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.
Kuljettajan menettelystä on ollut seurauksena, että hän on ohittanut punaisen lateraaliviitan väärältä puolelta, vene on ajautunut karille ja kuljettaja on saattanut itsensä lisäksi vaaraan kuljetettavakseen ottamansa 22 matkustajaa.”

Merilain mukaan veneen päällikön on huolehdittava siitä, että alusta kuljetetaan ja käsitellään hyvän merimiestaidon mukaisesti (MeriL 674/1994 6:9.1).
Ja jos päällikkö tai muu, ”joka aluksessa suorittaa meriturvallisuuden kannalta olennaisesti merkityksellistä tehtävää, laiminlyö, mitä hyvänä merimiehenä on hänen velvollisuutenaan merionnettomuuden estämiseksi, on hänet tuomittava, jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (MeriL 20:2)”

Lue myös nämä

X