Tilaa
Uutiset

Tutkimus: Suomalaiset arvostavat merta ja ovat valmiita maksamaan sen puhtaudesta

Suomalaiset olisivat valmiita maksamaan vuosittain meriympäristön hyvän tilan saavuttamisesta jopa 105–123 euroa vuodessa.

18.12.2018

Tekstija kuva Juha Virtanen

Suomalaiset ovat jo valmiit vaikka maksamaan saadakseen puhtaan ja hyvän meriympäristön. Näin kertoo Marine Policy -lehdessä julkaistu tieteellinen artikkeli, jonka ovat kirjoittaneet Emmi Nieminen (Suomen ympäristökeskus SYKE), Heini Ahtiainen (Itämeren suojelukomissio HELCOM ja Luonnonvarakeskus), Carl-Johan Lagerkvist (Ruotsin maatalousyliopisto) ja Soile Oinonen (SYKE).

Artikkeli esittelee tutkimusta, jonka mukaan suomalaiset olisivat valmiita maksamaan vuosittain meriympäristön hyvän tilan saavuttamisesta jopa 105–123 euroa vuodessa.

Jos tähän päästäisiin, se toisi tutkimuksen mukaan Suomelle vuositasolla 432–509 miljoonan euron taloudelliset hyödyt.

Tutkimuksella on haettu vastauksia EU:n meristrategiadirektiivin vaatimukseen, jonka mukaan jäsenmaiden tulisi arvioida paljonko kullekin maalle meriympäristön tilan heikkeneminen maksaa tulevaisuudessa.

Puhtaan meriluonnon arvoa ei voi mitata pelkästään euroina. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että puhdas meri on suomalaisille tärkeä asia asuinpaikasta riippumatta. Puhtautta arvostavat myös sisämaassa asuvat ja ne, jotka eivät itse hyödynnä merta.

Suomessa haluttaisiin suunnata julkisia varoja varsinkin haitallisten aineiden ja rehevöitymisen vähentämiseen. Myös kalakantojen ja meriluonnon monimuotoisuus ja sen tukeminen koetaan tärkeäksi.

Suomalaiset arvostavat myös meren monipuolista virkistyskäyttöä. Meren elinympäristöihin liittyvät kulttuuriset ekosysteemipalvelut ja esteettiset arvot ovat niin ikään korkeassa arvossa.

Verovaroilla toteutetulla Itämeren suojelulla on Suomessa takanaan laaja kansan hyväksyntä niidenkin joukossa, jotka eivät merta ja sen tarjoamia ekosysteemipalveluja itse hyödynnä.

Suomalaistutkimus on ensimmäinen Itämeren maissa tehty arvio, jossa huomioidaan kaikki ne 11 laadullista kuvaajaa, joiden perusteella meriympäristön hyvä tila määritellään EU:ssa.

Tutkimustuloksia käytetään Suomen meriympäristön tila 2018 -raportissa, joka on osa Suomen merenhoidon suunnittelua.

Lue myös nämä

X