Tilaa
Uutiset

Painolastivesien puhdistuspakko

19.11.2015

TekstiKiti Westerback

Hallitus esittää, että Suomi hyväksyisi painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen.

Itämeren maista Ruotsi, Tanska, Saksa ja Venäjä ovat jo ratifioineet sopimuksen, ja muissa Itämeren maissa lainvalmistelu on vireillä.

Esitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään haitallisten vieraslajien leviämistä alueilta toisille. Hallitus antoi lokakuussa eduskunnalle esityksen EU:n vieraslajiasetuksen toimeenpanosta Suomessa. Nyt annettu esitys täydentää tätä meriliikenteen osalta.

Yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan, kun 35 prosenttia maailman tonnistosta on sopimuksen piirissä. Tämän arvioidaan tapahtuvan vuoden 2016 aikana.

Käsittelylaitteistot pakollisiksi

Voimaantulo tarkoittaa sitä, että ulkomaanliikenteessä kulkeviin laivoihin tulee asentaa painolastivesien käsittelylaitteistot.

Painolastivettä käytetään laivoissa niiden kulun vakauttamiseksi. Riski painolastiveden sisältämän eläin- ja kasviplanktonin pääsystä Itämereen on entistä todennäköisempi, kun ilmasto lämpenee ja Venäjän öljyviennin kasvu tuo maailmalta Itämerelle suuria öljylaivoja täynnä painolastivettä.

Yleissopimuksen voimaantulolla on myönteisiä vaikutuksia suomalaiselle meriteknologiateollisuudelle (clean tech), kun markkinat uusille painolastiveden käsittelyjärjestelmille laajenevat.

Lue myös nämä

X