Tilaa
Uutiset

Ulkosaariston tila luultua huonompi

15.07.2015

TekstiMarko Lysmä

 

Saaristomeren pintavesien ekologinen tila on ympäristöhallinnon luokittelun mukaan koko Saaristomerellä pääosin tyydyttävä ja sisäsaaristossa paikoittain välttävä tai huono. Saariston käyttäjien kokemukset meren tilasta poikkeavat tuoreen selvityksen mukaan viranomaisten luokittelusta.

Annelea Vuontela selvitti Turun ammattikorkeakoulussa valmistuneessa opinnäytetyössään eri ihmisryhmien näkemyksiä Saaristomeren tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Merkittävä tulos oli, että ulkosaariston tila nähtiin parempana kuin virallinen luokittelu. Sen sijaan sisäsaariston tila nähtiin osin virallista luokittelua huonompana ja ainoastaan näkemykset välisaariston tilasta vastasivat virallista luokittelua.

Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015062213657

Lue myös nämä

X