Tilaa
Uutiset

Uusi huvivenelaki tulossa?

05.11.2015

TekstiKiti Westerback

Hallitus esittää Suomeen uutta huvivenelakia. Sillä kumottaisiin voimassa oleva huvivenelaki ja asiaa koskeva valtioneuvoston asetus.

Hallitus antoi tänään esityksensä, joka pyrkii vähentämään normien määrää ja selkeyttämään säännösten sisältöä. Lailla pannaan täytäntöön EU:n huvivenedirektiivi vuodelta 2013.

Säännökset koskisivat direktiivin mukaisesti huviveneiden lisäksi vesiskoottereita, tiettyjä varusteita sekä veneiden ja vesiskootterien moottoreita.

Säännöksiä ei sovellettaisi historiallisiin veneisiin, kilpa- ja harjoitusveneisiin, kajakkeihin tai kanootteihin tai purje- ja lainelautoihin.

Päästöt kuriin

Päästövaatimuksia ehdotetaan tiukennettavaksi. Muutoksen taustalla on tarve yhtenäistää raja-arvoja erityisesti Yhdysvalloissa käytössä olevien päästövaatimusten kanssa, jotta samat tuotteet sopisivat paremmin eri markkinoille.

Melupäästövaatimukset säilytettäisiin ennallaan.

Tuotetestaus

Valmistajille ja maahantuojille asetettaisiin uudeksi velvollisuudeksi tuotteiden testaaminen, jos niihin sisältyy riskejä.

Lisäksi tuotteiden tulisi olla jäljitettäviä ja valmistajan tulisi varmistaa, että tuotteessa on tarvittavat tunnistetiedot kuten tyyppi- tai sarjanumero.

Oma tuonti

Uutena lakiin otettaisiin velvollisuuksia yksityisille maahantuojille, jotka tuovat omaan käyttöönsä huviveneen tai vesiskootterin EU:n ulkopuolelta.

Jos valmistaja ei ota vastuuta siitä, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen, on tämän varmistaminen, CE-merkinnän kiinnittäminen ja tarvittavien asiakirjojen laatiminen yksityisen maahantuojan velvollisuus. Näissä tehtävissä tulee käyttää apuna ns. ilmoitettua laitosta.

 

Lue myös nämä

X