Tilaa
Uutiset

Vuotovaarassa olevat hylyt kartoitetaan ja pyritään tyhjentämään ministeriön rahoituksella

Arvio on, että Suomen aluevesillä sekä talousvyöhykkeellä on jopa tuhat vanhaa hylkyä, jotka ovat olleet joko öljylastissa tai käyttäneet öljyä polttoaineenaan. Noin kahdenkymmenen näistä arvioidaan olevan niin sanottuja korkean riskin hylkyjä, joista ovat joko ruostumassa pian puhki tai ne sijaitsevat lähellä tärkeitä ja herkkiä luontokohteita.

12.04.2019

TekstiJukka Hiiro

Suomen aluevesillä sijaitsevat hylyt, jotka saattavat lähitulevaisuudessa vuotaa öljyä, pyritään kartoittamaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimesta. Tavoitteena on etsiä hylkyjen joukosta kohteita, joista öljy voidaan poistaa. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta tänä vuonna 425 000 eurolla osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

SYKE:n arvio on, että Suomen aluevesillä sekä talousvyöhykkeellä on jopa tuhat vanhaa hylkyä, jotka ovat olleet joko öljylastissa tai käyttäneet öljyä polttoaineenaan. Noin kahdenkymmenen näistä arvioidaan olevan niin sanottuja korkean riskin hylkyjä, joista ovat joko ruostumassa pian puhki tai ne sijaitsevat lähellä tärkeitä ja herkkiä luontokohteita.

Alustavia tiedusteluja on tehty SYKE:n ja Rajavartiolaitoksen toimesta valittuihin hylkykohteisiin jo kevään aikana. Hylkykohteista pyritään vielä tämän vuoden aikana valitsemaan yksi sellainen, jolle voidaan suorittaa öljyn poisto ensi vuoden aikana. Mahdollista on, että ensi vuonna öljyt poistetaan jostain toisestakin hylystä, mikäli resurssit sen sallivat.

Öljyn poistojen eli niin sanottujen saneerauksien jälkeen hylkyjen ympäristövaaran hallintaan pyritään löytämään uudenlainen toimintatapa, mahdollisesti viranomaisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä.

Vaarallisten hylkyjen saneeraushankkeen kokonaisbudjetti on neljä miljoonaa euroa vuosina 2019-2021, mikäli eduskunta myöntää hankkeelle vuosittain määrärahan.

Hankkeesta vastaa SYKE. Rajavartiolaitos osallistuu kuitenkin hankkeen toteutukseen ja myös Merivoimat selvittää mahdollisuuksia olla siinä mukana jollain tapaa.

Lue myös nämä

X