Tilaa
Jutut

1700-luvun lopulla käytyjen Ruotsinsalmen meritaistelujen tutkimukselle jättilahjoitus

Tutkimushanke Kotkan edustalla vuosina 1789 ja 1790 käytyjen Ruotsinsalmen meritaisteluiden ja alueen hylkyjen kartoittamiseksi sai merkittävän 150 000 euron apurahan Alfred Kordelinin säätiöltä.

15.04.2019

TekstiJukka Hiiro

Kadonnut Ruotsinsalmi -tutkimushanke pyrkii kartoittamaan ja tunnistamaan Kotkan edustan taistelualueen hylkyjä. Kaksivuotinen tutkimushanke sai juuri merkittävän 150 000 euron apurahan Alfred Kordelinin säätiöltä. Säätiö tuki hanketta myös vuonna 2018.

Tutkimusten kohteena ovat Ruotsin ja Venäjän vuosina 1789 ja 1790 Kotkan edustalla käymät meritaistelut sekä Ruotsinsalmen linnoitus. Yli 200 vuotta vanhalla taistelualueella on lukuisia säilyneitä hylkyjä, ja tutkijoiden mukaan se on kansainvälisestikin ainutlaatuinen meriarkeologinen kulttuuriperintökohde.

Vaikka Ruotsinsalmen hylkyjä on tutkittu jo 1960-luvulta lähtien, ovat monet niistä yhä tunnistamatta. Käynnissä olevassa tutkimushankkeessa sukellusten ja vedenalaisten kuvausten avulla saatuja tietoja täydennetään muun muassa arkistotutkimuksilla. Koska taisteluiden osapuolina olivat nykyisistä valtioista Ruotsi, Suomi ja Venäjä, on myös monipuolinen lähdeaineisto useammassa maassa. Tuo aineisto sisältää arkeologisen aineiston lisäksi esimerkiksi sanomalehtiartikkeleita, kansatieteilijöiden varhaisia tutkimuksia, aikalaisten kirjeitä ja karttoja.

Tutkimushankkeesta tiedottaneen Kansallisuseon mukaan laivojen hylyt esineistöineen antavat lisätietoa alueen historiasta, mutta Ruotsinsalmi on ainutlaatuinen myös laivanrakennuksen, merenkulun ja kaupankäynnin kansainvälisyyden kannalta.

Taistelualueelle uponneita hylkyjä kuvataan ja vedenalaisen kuva-aineiston uskotaan niin ikään palvelevan tutkimusta. Sekä uusi tieto, kuvat että kolmiulotteiset mallinnokset tuovat hylyt myös uudella tavalla museokävijöiden ulottuville.

Tutkimuksen jo päätyttyä vuonna 2020 Merikeskus Vellamossa avautuu näyttely, joka tulee kertomaan niin Ruotsinsalmen meritaisteluista, alueen hylyistä kuin merilinnoituksestakin. Historiallisia tapahtumia esitellään erilaisista inhimillisistä näkökulmista. Näyttelyn tuottavat yhteistyössä Kotkan kaupunki sekä Suomen kansallismuseon osaksi kuuluva Suomen merimuseo.

Lue myös nämä

X