Tilaa
Jutut

Etätyö veneessä: Läppäri yli laidan – Mitä työnantajan vakuutus kattaa, mitä ei

Korona on lisännyt intoa tehdä etätöitä veneessä. Moni ei välttämättä tiedä, että työtapaturmavakuutus ei etätyössä ole läheskään yhtä kattava kuin työnantajan toimistolla.

29.05.2021

Tekstisusanna särkkä

Kuvatistock

Istut läppäri sylissä tekemässä töitä veneen kannella, kun voimakas aalto keikauttaa venettä. Heilahdat ja loukkaat itsesi. Kyseessä on työtapaturma. Työnantajan tapaturmavakuutus korvaa hoitokulut ja mahdolliset ansionmenetykset ajalta, kun et voi vamman takia tehdä töitä.

Työskentelet läppärillä kajuutassa. Piipahdat kannelle tarkistamaan kiinnitysköysiä. Kompastut ja murrat jäsenesi. Työtapaturmavakuutus ei ole voimassa, koska olet kannella pistäytyessäsi vapaa-ajalla.

Esimerkit ovat kuvitteellisia, mutta etätyötä veneessä tai kotonakin tehdessä on tärkeää tietää, mitä työnantajan vakuutus kattaa, mitä ei.

Työnantajalle työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on pakollinen. Työpaikalla, esimerkiksi toimistolla, vakuutus on voimassa myös tauoilla, kun käy vaikkapa lounaalla toimiston ulkopuolella. Turva ulottuu myös kodin ja työpaikan välisiin matkoihin.

Etätyössä lakisääteinen vakuutus korvaa vain vahingot, jotka sattuvat välitöntä työtehtävää suorittaessa. Vakuutussuoja lakkaa välittömästi, kun etätyöläinen nousee työpisteeltään ja lähtee tauolle.

Vakuutuksen kannalta etätyö veneessä on riski. Huonolla tuurilla voi syntyä vahinko, jota työnantajan vakuutus ei korvaa.

Vakuutus ei voimassa kahvia haettaessa

Suomessa työnantaja ottaa työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvan vakuutuksen yksityisiltä vakuutusyhtiöiltä. Vakuutusyhtiöt voivat pyytää tulkinnanvaraisissa ja hankalissa tapauksissa lausuntoa Tapaturma-asiain korvauslautakunnalta, Takolta. Näin pyritään varmistamaan korvauskäytäntöjen yhtenäisyys.

Korona-aikana Takolta on pyydetty etätyöhön liittyviä lausuntoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yhtäkään veneilyyn liittyvää lausuntopyyntöä ei lautakunnalle ole tähän mennessä tullut.

Takon toimiston päällikön, lakimies Kirsi Salon mukaan Takossa etätyön vakuutussuoja on rajautunut erittäin tiukasti työtehtävien tekemiseen. Työnantajallahan ei ole mahdollisuutta valvoa olosuhteita, joissa työtä tehdään.

”Esimerkiksi kahvin hakeminen tai vessassa käyminen katsotaan tauon pitämiseksi, ei työtehtävän suorittamiseksi. Tämä rajaus tulee suoraan laista, mutta myös kaikenlainen oheistoiminta etätöissä työtä tehdessä on jäänyt vakuutussuojan ulkopuolelle. Tulkinta on ainakin toistaiseksi tiukka”, Salo sanoo.

Moni hoitaa kuntoaan kävelemällä puhelinpalaverin aikana. Salon mukaan silloin ei kannata kompuroida, koska kävely on toistaiseksi katsottu virkistäytymiseksi huolimatta siitä, että hoitaa samaan aikaan työasioita.

Epäselvien tilanteiden välttämiseksi Salo kannustaa työntekijöitä ja työnantajia sopimaan pelisäännöt, missä ja koska työtä tehdään. Työtapaturmailmoitukset tekee työnantaja. Se myös maksaa vakuutuksen.

”Vene voi olla tapaturmien kannalta riskialttiimpi työpaikka kuin kotitoimisto.”

Oma vakuutus voi korvata

Monilla on yksityinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Se korvaa hoitokuluja, jos etätyöläinen loukkaa itsensä kotikonttorilla vessareissun tai muun virkistäytymistoiminnan aikana. Vapaaehtoisen vakuutuksen turvan taso on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin lakisääteisessä vakuutuksessa.

Lakisääteisessä työtapaturmavakuutuksessa ei ole kattoa hoitokuluille. Se korvaa ansiomenetykset ensimmäisen vuoden aikana sataprosenttisesti ja jos oikein ikävästi käy, se takaa työkyvyttömyyseläkkeen loppuiäksi.

”Yksityisissä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksissa hoitokulujen enimmäismäärä vaihtelee muutamasta tuhannesta pariinkymmeneen tuhanteen euroon. Kertakorvaus työkyvyttömyyden tai kuoleman varalle on tyypillisesti muutamia kymmeniä tuhansia”, henkilövakuutuksiin erikoistunut asiantuntija Bo Lampenius arvioi. Hän työskentelee Willis Towers Watson –vakuutusmeklariyrityksessä.

Etätyölle erikoisvakuutus

Etätyön lisääntyessä erityisesti koronan myötä vakuutusyhtiöt ovat alkaneet tarjota työnantajille pakollisen työtapaturmavakuutuksen täydennykseksi erityistä etätyövakuutusta. Enemmistöllä työantajista ei sellaista ole.

Perusetätyövakuutus kattaa kotona myös taukojen aikana sattuneet tapaturmat etätyöpäivän aikana. Etätyövakuutuksen ehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Itsestään selvää ei ole, että etätyövakuutus on voimassa veneessä.

”Silläkin voi olla merkitystä, onko vene turvallisesti ankkurissa tai laiturissa kiinni työtä tehdessä. Jos on keskellä merta, etätyövakuutus tuskin on voimassa. Olosuhteet ovat liian vaaralliset”, Lampenius sanoo.

Esimeriksi If rajaa veneessä tehdyn työn kokonaan etätyöturvan ulkopuolelle.

Kahvilla käynti veneen kannella kesken etätyöpäivän on vakuutusyhtiöiden tulkinnan mukaan vapaa-ajan toimintaa, vaikka hoitaisi samalla työtehtäviä.

Etätyövakuutuksissa korvaukset ovat pienempiä kuin pakollisessa työtapaturmavakuutuksessa. Jotkut työnantajat ovat hankkineet työntekijöilleen vapaa-ajan vakuutuksen, joka antaa yhtä kattavan turvan kuin työtapaturmavakuutus.

”Tämä on tietysti erinomainen työsuhde-etu, mutta ainakin toistaiseksi melko harvinainen. Syy on luonnollisesti vakuutuksen kalleus”, Lampenius sanoo.

Hänen mukaansa edullisempi vaihtoehto yritykselle täydentää työtapaturmavakuutusta on ottaa yksityistä vapaa-ajan tapaturmavakuutusta vastaava ryhmävakuutus, jossa enimmäiskorvausmäärät yleensä ovat yksityistä vakuutusta korkeammat.

Lue myös nämä

X