Tilaa
Jutut

Huolla veneen liesi kuntoon merkin ja mallin mukaan säännöllisesti

Huolla veneen liesi merkin ja mallin mukaan säännöllisesti, niin sen käyttöikä kasvaa ja turvallisuusriskit pienenevät.

22.08.2021

Tekstiklaus salkola

Kuvatklaus salkola ja kipparin arkisto

Liedet toimivat erilaisilla periaatteilla. Myös niiden huoltoon liittyy tyypille ja merkille ominaisia töitä, sekä myös terveellä järjellä ymmärrettäviä yleisiä tehtäviä.

Perusteellinen kausihuolto auttaa pitämään lieden käyttökunnossa pitkään ja jopa torjumaan mahdollisia epähygieniasta johtuvia ongelmia.

Huolto merkin mukaan

Tutustu ensimmäisenä lieden ohjekirjaan. Joihinkin liesiin on saatavilla myös yksityiskohtaisempia huolto-ohjeita esimerkiksi netistä.

Arvioi mitkä työt pystyt tekemään itse ja teetä ammattiapua vaativat huoltotyöt osaavassa alan huoltoliikkeessä. Muista, että nestekaasutöitä saa tehdä vain Tukesin hyväksymä liike ja veneessä pitää olla todistus asennustyön asianmukaisuudesta.

Käy ensin läpi lieden yleinen kunto. Toimiiko kaikki, onko laitteisto kaikilta osiltaan ehjä ja ruosteeton?

Varmista, että poltin saa ilmaa veneen ulkopuolelta ja että palokaasut kulkevat tai tuulettuvat ulos.

Laitteen kokoonpanoruuvien ja asennusruuvien kireydet kannattaa myös aina varmistaa.

Pysyykö uunin luukku kiinni veneen kallistuessa?

Käyttöön liittyvät vivustot ja kierteet puhdistetaan ja tarkistetaan että ne toimivat.

Myös kattilanpitimet tarvitaan.

Puhdista huolella

Säännöllisen huollon lisäksi liesi täytyy pitää puhtaana. Kauden jälkeen se kannattaa puhdistaa perusteellisemmin kuin normaalin kokkauksen yhteydessä.

Avaa ja pura liesi siten, että pääset puhdistamaan kaikki käyttäjän ulottuvissa olevat paikat lieden ulkopinnoilta ja sisältä. Varo vahingoittamasta sähkölaitteita tai polttimia.

Puhdistusaineena kannattaa käyttää kodin yleis- tai liedenpuhdistusaineita. Rasva lähtee astianpesu- tai rasvanpoistoaineella. Ruostumattomat teräspinnat voi puhdistaa hankausnesteellä. Teräsvillaksi kannattaa valita ruostumaton laatu.

Puhdista myös veneen sisustuksen pinnat lieden ympäriltä. Irrota liesi paikaltaan tätä varten. Huomaa, että kokatessa roiskeet leviävät ainakin metrin säteellä veneen pinnoille.

Puhdistuksen jälkeen pinnat kannattaa vielä pyyhkiä desinfioivalla liuoksella. Se estää homeen ja muun pöpökannan syntymisen talven aikana.


SPRIIKEITTIMET

Yksinkertainen Origon spriikeitin tarvitsee myös kunnollisen puhdistuksen.

1. Polttoainesäiliö

Tarkasta polttoainesäiliön kunto ja tiiveys. Esimerkiksi vanhojen Origo-liesien alumiiniset säiliöt saattavat syöpyä pohjasta puhki. Myös teräksisten säiliöiden kunto kannattaa varmistaa. Uusi säilöt ja muut osat hyvissä ajoin.

2. Putkisto ja polttimet

Tarkasta keittimen mahdollisen putkiston ja polttimen kunto.

3. Keitin

Tarkasta, että keitin ja sen liikkuvat osat ovat pysyneet muodossaan. Tarvittaessa metallia voi yleensä muokata sitä taivuttamalla. Irronneet pistehitsit kannattaa korjauttaa esimerkiksi hitsausliikkeessä.

4. Sulkumekanismi

Tarkasta, että lieden puoliskojen välinen sulkumekanismi pysyy lukittuna käytön aikana.

5. Säätöpelti

Tarkasta, että liekin sulkeva säätöpelti sulkeutuu tiiviisti ja toimii jouhevasti.


VALOPETROLIKEITTIMET

Petrolikeittimien aatelia oleva Taylors tarvitsee myös huoltoa. Näihin keittimiin saa edelleen varaosia. Samaa tekniikkaa olevia Optimus-keittimiä on myös käytössä.

1. Kunto ja tiiveys

Tarkasta polttoainesäiliön, putkiston ja esilämmitysmaljan kunto ja tiiveys.

2. Esilämmitysmalja

Tarkasta polttimen alla olevan esilämmitysmaljan kunto.

3. Puhdistus

Puhdista polttimen päällä oleva ”hattu”. Sen tulee olla puhtaana paikallaan.

4. Polttoaine

Tyhjennä polttoaine ja vaihda uuteen. Puhdista tankki ja putkisto sisältä.

5. Painepumppu

Kokeile painepumppua samalla seuraten, ettei missään synny vuotoa. Pumpun voi yleensä purkaa ja puhdistaa ja sen tiivisteet voi uusia.

6. Venttiilit

Kokeile toimivatko venttiilit. Huolla tarvittaessa purkamalla ja puhdistamalla. Uusi tiivisteet jos tarpeen.

7. Suutin

Jos polttoaine ei virtaa suuttimesta normaalilla tavalla, tarkista ja puhdista suutin ohuella, reikään mahtuvalla metallilangalla.


NESTEKAASULIEDET

Nykyaikainen kaasuliesi on sekä monipuolinen että kallis. Sen huoltoon kannattaa satsata.

1. Kaasupullot

Tarkasta kaasupullojen kunto. Vesillä teräspullo ruostuu helposti, jolloin se täytyy vaihtaa uuteen.

2. Paineensäädin

Tarkasta paineensäädin katsomalla ja tutkimalla sitä sisäpuolelta. Syöpymä, vuoto, tai irronneet osat edellyttävät toimenpiteitä. Varmin tapa on uusia se.

3. Pullot

Katso, että pullosta vuotanut kaasu pääsee valumaan veden kaltaisesti alaspäin ulos veneestä ja että pullot on kiinnitetty liikkumattomiksi.

4. Kaasuputkisto

Tarkasta kaasuputkiston tiiveys vuodonilmaisuaineella tai saippualiuoksella.

5. Nestekaasuletku

Tarkasta nestekaasuletkun kunto puristelemalla ja taivuttelemalla. Vaihda letku tarvittaessa uuteen.

6. Pääsulkuventtiili

Tarkasta pääsulkuventtiilin toiminta. Varmista, että venttiiliin pääsee helposti käsiksi.

7. Poltin

Polttimen osalta toimi ohjekirjan mukaisesti.

8. Puhdistus

Puhdista polttimen päällä oleva ”hattu”. Sen tulee olla puhtaana paikallaan.

9. Liekinvarmistin

Tarkasta liekinvarmistimen toiminta ohjekirjan mukaisesti tai tukahduttamalla liekki ja toteamalla, että liekinvarmistin katkaisee kaasun tulon.

10. Paineensäädin

Irrota paineensäädin pullosta talven ajaksi. Huomioi, että lieden ja kiinteän putkiston varsinaiset nestekaasuhuoltotyöt edellyttävät Tukesin hyväksymää nestekaasuliikettä tekijäksi. Älä vaaranna veneesi turvallisuutta yrittämällä tehdä tätä itse.


PUHALLINPOLTTIMELLA TOIMIVAT LIEDET

Teknisestä hienoudestaan huolimatta myös Wallaksen nykyaikainen puhallinpolttimella toimiva veneliesi kaipaa puhdistusta ja kunnossapitoa.

1. Sähkön syöttöjohdot

Puhdista ja kiristä akulta liedelle tulevien sähkön syöttöjohtojen liitokset. Puhdistukseen käytetään elektroniikan puhdistussuihketta tai kosteuden poistoon ja suojaukseen tarkoitettua suojasuihketta (CRC 5-56 tai vastaava). Elektroniikan piirikortteihin ja vastaaviin ei tule kajota.

2. Johdot ja liittimet

Uusi tarvittaessa akun ja lieden väliset sähköjohdot liittimineen käyttäen mahdollisimman paksua poikkipinta-alaa. Huono johto tai kontakti saattaa aiheuttaa juuri sen jännitealeneman, joka vaikeuttaa laitteen käynnistymistä.

3. Savukaasuputki

Tarkasta savukaasuputken ja sen liitosten tiiveys ja korjaa tarvittaessa. Huomioi myös savukaasuletkun ja sen liitosten kunto. Savukaasu on tappavaa.

4. Polttoaine

Varsinkin dieselkäyttöisessä liedessä huuhtele vanha polttoaine kauden lopuksi pois käyttämällä laitetta täydellä teholla joko valopetrolilla tai tuoreella talvilaatuisella FAME-vapaalla dieselillä.

5. Polttoainetankki

Tyhjennä ja puhdista mahdollinen lieden oma polttoainetankki.

6. Huuhtominen

Polttoaineeseen syntyneet parafiinitukokset ja muu liete voidaan huuhtoa isopropanolilla käyttäen esimerkiksi injektioruiskua pumppuna putkien huuhtomiseen. Älä kuitenkaan käytä liettä pelkällä isopropanolilla.

7. Putkiston tiiveys

Tarkasta polttoaineputkiston tiiveys. Polttoainetta ei saa vuotaa ulos eikä ilmaa sisälle.

8. Suodin

Uusi polttoaineen suodin.

9. Pumpun toiminta

Tarkasta polttoainepumpun toiminta ohjekirjan mukaisesti.

10. Laaja huolto

Tee tai teetä laajempi huolto valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Puhallinpolttimella toimiva Safiren Cera22 Nik -liesitaso on asennettu kehyksestään tiiviisti keittiön pöytätasoon. Likaa pääsee kuitenkin aina liitoksen raosta pöytätason alapuolelle, joten liesi täytyy välillä irrottaa ja puhdistaa.

 

 

 

Lue myös nämä

X