Tilaa
Jutut

Kipparin käsikirja: Veneen kiinnittäminen laituriin

Kun vene on paikallaan ja köydet alustavasti kiinni, on se kiinnitettävä kunnolla. Perussääntö on, että vene on aina kiinnitettävä niin, että se kestää kovaa tuulta ja aallokkoa.

20.04.2019

TekstiKlaus Salkola

KuvatKipparin arkisto

Venettä ei koskaan kiinnitetä  väliaikaisesti, ellei miehistö ole lähellä. Silloinkin tulee ottaa huomioon veneen mahdollisesti muille veneille aiheuttama haitta, sekä esimerkiksi ohi ajavien veneiden aallokko.

Venettä ei voi kiinnittää laituriin liikkumattomaksi. Köysien on oltava riittävän pitkät ja mahdollisimman vaakatasossa. Tällöin vene voi  nousta ja keinua ilman, että se liikkuu vaakatasossa.

Kiinnitysköysiä tarvitaan kaksi keulaan ja kaksi perään.

Keulaköysissä on hyvä olla kumijoustimet, peräköysien on oltava noin veneen mittaisia. Köyden kiinnittämiseen voi käyttää sopivaa solmua, mutta monissa köysissä on kiinnityshaka. Pitkävartinen poijuhaka on oivallinen peräköydessä etenkin korkealaitaisissa veneissä. Köyden kulumista hakojen hankauskohdissa tulee seurata.

Hyviin tapoihin ja mukavuuteen kuuluu, että köysi kiinnitetään maihin (tai laituriin) vapaasta päästään ja liika köysi otetaan veneeseen. Köyttä on näkyvissä vain sen verran kuin tarvitaan. Jos köysien kireyttä tarvitsee muuttaa, se voidaan tehdä veneestä menemättä maihin. Hyvän veneilytavan mukaista on, että naapuri saa köytensä irti pollarista irrottamatta muita köysiä.

Kylkikiinnitys

Kylkikiinnityksessä on tarkoituksenmukaista estää veneen liikkuminen edes takaisin ja pitää vene laiturin suuntaisesti. Keulasta ja perästä vedetään ristiin lähimpiin pollareihin springiköydet, jotka kiristetään. Poikittaisköydet keulasta ja perästä suoraan maihin estävät venettä kääntyilemästä paikallaan ja ne voivat olla löysällä.

Kun vene kiinnitetään toisen veneen kylkeen, laitetaan niiden välille springit, niin veneet eivät hankaa toisiaan. Ulommankin veneen poikittaisköydet kannattaa kiinnittää maihin. Silloin ei olla täysin laiturin viereisen veneen varassa.

Peräpoiju ja -ankkuri

Kun perä on poijussa, käytetään keulassa kahta köyttä, jotka kiinnitetään V-muotoon. Tällöin keula pysyy paikallaan, eikä pyri liikkumaan sivusuunnassa. Poijuköysi (tai ankkuriköysi) on viisainta kiinnittää suojan puolen kulmaan, mutta jos veneen peräpollari on keskellä, niin siihen sitten.

Paalupaikka ja kaksi peräpoijua

Keula kiinnitetään kuten poijupaikallakin. Peräköydet kiinnitetään paaluihin tai poijuihin ristiin, jos veneen perässä on kaksi pollaria. Nyt veneen perä ei liiku sivusuunnassa ja hankaa naapuriveneseen.

Aisapaikka

Aisapaikka on mukava kiinnitystapa. Sen hyviä puolia on muun muassa, että keulan saa lähelle laituria, jopa päälle, jolloin kulku veneeseen on helppoa ja turvallista. Veneen ja aisan väliin laitetaan laitasuojat. Aisat ovat usein venettä lyhyempiä, jolloin keulaköydet lähtevät taaksepäin ja peräköydet eteenpäin. Kaikki köydet kiinnittyvät aisoihin, ei laituriin. Joustimia tarvitaan keulassa, aisan vapaa pää joustaa yleensä riittävästi.

On myös aisapaikkoja, missä tukevien aisojen väliin mahtuu kaksi venettä. Tällöin vene kiinnitetään aisaan kyljittäin kuten laituriin, mutta toinen keulaköysi viedään laituriin.

 

Lue myös Kiinnity kätevämmin solmuilla Kipparista 2/2018

Lue myös nämä

X