Tilaa
Jutut

Kipparin testiosaaminen vahvistuu – Uudet ominaisuustaulukot käyttöön venetesteissä

Veneiden, moottoreiden ja varusteiden testit ovat olleet Kipparin vahvuus ja selkäranka jo yli 30 vuoden ajan.

08.05.2020

TekstiKarel Kakko, Harri Domonyi

KuvatArto Wiikari/Otavamedia

Ensimmäisen sivun ylänurkassa se aina lukee. Testin numero.

Kipparin toimituksessa päätettiin aikanaan, että testit ja vertailut numeroidaan juoksevalla numerolla, ja tässä sitä nyt ollaan: testi numero yksi ilmestyi yli 30 vuotta sitten, ja testit numeroilla 833, 834 ja 835 ilmestyvät Kipparin uusimmassa numerossa (Kippari 5/2020).

Yli kahdeksaansataan yltävä numero kertoo, ettei tässä aivan ensikertalaisia enää olla testaushommissa. Silti jokainen testi ja vertailu opettaa aina jotain uutta. Ja se oppi on otettava nöyrästi vastaan, sillä vaikka perusasiat pysyvät vuodesta toiseen samoina, tekniikka kehittyy ja veneily sekä veneilijöiden vaatimukset muuttuvat jatkuvasti.

Myös testaaminen ja sen tekniikka kehittyy. 1990-luvun alkupuolella tapahtui ensimmäinen valtava harppaus, kun kulutusmittauksissa siirryttiin erilaisista mittalaseista läpivirtausmittalaitteiston käyttöön. Sekuntikellojen käyttö säilyi vielä pitkään 2000-luvun puolelle, ja niitä käytetään yhä ajoittain mittauksissa.

Käyttämämme laitteet ovat tarkkuusinstrumenttejä. Kulutusmittarit ovat saksalaisen Gregory Techonlogyn Flow-Tronic-tuotesarjaa. Dieseleiden mittauksessa käytetään lämmönvaihdinta, joka tasaa moottorin syöttölinjan ja paluulinjan polttoaineen lämpötilaeroa, sillä lämpötila vaikuttaa mitattavan polttoaineen tilavuuteen.

Melumittarit ovat nykyään pienempiä ja kevyempiä, mutta samaan valmistajaan luotetaan yhä: Brüel & Kjær, joka on osoittanut tarkkuutensa ja luotettavuutensa kovissa meriolosuhteissa vuodesta toiseen.

Yhdistettyä osaamista

Kippari-lehti on vuoden 2018 lopusta alkaen ollut osa entistä suurempaa lehtiperhettä, jossa monipuolista testiosaamista riittää. Samaan joukkoon kuuluvat Vene, Erä sekä Metsästys ja Kalastus, ja nykyään myös Tekniikan Maailma, TM Rakennusmaailma, Vauhdin Maailma ja tekniikan alan verkkosivusto Muropaketti.

Kaikilla lehdillä on oma toimituksensa kuten ennenkin, mutta teemme yhteistyötä entistä laajemmin ja entistä osaavamman joukon kesken. Siitä hyötyy ennen kaikkea lukija: kun Tekniikan Maailma auttaa Kipparia vaikkapa sovellusten vertailemisessa, Kippari auttaa TM:n lukijoita veneen valitsemisessa.

Yhteistyön myötä myös yhtenäistämme hieman vertailujen loppuarvostelujen muotoa.

Aikaisemmin Kipparin vertailuissa käytettiin ominaisuuslistaa, joka oli venevertailuissa ja -testeissä pitkälti sama. Jokaisesta kohdasta annettiin arvosana välillä 4–10, ja kaikkien arvosanojen keskiarvosta muodostui yleisarvosana – ja siitä taas veneen saamat tähdet. Mallia käytetään jatkossakin yksittäisten veneiden arvioissa.

Tällainen aina samanlainen arviointi aiheuttaa kuitenkin ongelman etenkin erikoisveneiden vertailuissa: jos pieniä kalastusveneitä arvioidaan samoin perustein kuin isoja DC-veneitä, kalaveneet saavat huonot arviot olemattomista makuutiloista ja pentteristä, ja toisaalta hyviä tai huonoja kalastustasoja ei huomioida loppupisteissä lainkaan.

Siksi jatkossa käytämmekin jokaiseen vertailuryhmään räätälöityä ominaisuustaulukkoa, jossa arvosanoista lasketaan niin sanottu painotettu keskiarvo. Kalaveneissä kalastustasot saavat siis suuremman painoarvon loppuarvosanaan kuin esimerkiksi ajettavuus aallokossa.

Kumpikin on tärkeää, mutta kalaveneessä ne tasot ovat tärkeämpi arvostelukriteeri.

Yksilöllisempää arviointia

Eri tyyppisissä veneissä, olivatpa ne sitten DC-, pulpetti-, tai kalastusveneitä, on siis jatkossa aina omat arvosteluperusteensa.

Uudenmalliseen loppuarvosteluun voit tutustua tämän lehden venevertailussa (Finnmaster T6 ja Yamarin 63DC)  ja navigointisovellusten vertailussa.

Samalla luovumme hieman vanhahtavasta sanaparista ”kiitämme” ja ”moitimme”. Jatkossa saman asian ajavat sanat ”hyvää” ja ”huonoa”. Ei meillä ole valtuuksia ”moittia” yhtään venettä, mutta kaikista löytyy todennäköisesti jotakin hyvää ja myös huonoa. Kerromme havainnot myös lukijoillemme.

Ai niin, ja samalla päivittyy myös numeroarvosanan ja tähtien suhde. Se on jatkossa sama kaikissa Kipparin vertailuissa laitetesteistä venetesteihin. Ja se on sama myös muiden lehtiperheen lehtien testeissä ja vertailuissa.

Tämä helpottanee entisestään tuotteiden vertailua ja seurantaa yli lehtirajojen.

Uusien tähtien määritelmät löydät jatkossa joka numeron pääkirjoitussivulta.

Vaikka testien ja tähtimäärien suora vertailtavuus aikaisempaan katkeaakin, toivomme ja vahvasti uskomme, että päivitetyt testit palvelevat vaativia lukijoitamme entistäkin paremmin.

Arvosteluperusteet

Yritämme pitää vertailutestiemme loppuarvostelut selkeinä ja helppolukuisina, ja siksi esitämme painetussa lehdessä vain sen verran tietoa, kuin lukijan oletetaan tarvitsevan. Taustalla työtä veneiden ja muiden laitteiden arvioinnissa tehdään kuitenkin huomattavasti enemmän.

Oheisissa alla olevissa taulukoissa on esitetty taustatietoa sille, mistä esimerkiksi Finnmaster T6 ja Yamarin 63 DC:n vertailutestin (Kippari 5/2020) loppuarviointi koostuu.

Jokainen yksittäinen arviointikohta – rakenne, tilat, ajettavuus ja muut ominaisuudet – arvostellaan omilla alakohdillaan ja niiden erilaisilla painotuksilla. Tämä työ ei yleensä näy lukijalle muuten kuin lopullisena arvosanana, mutta alla olemme poikkeuksellisesti avanneet, millaisesta arviokokonaisuudesta tämänkertainen parivertailumme koostuu. Alimpana näkyy lopullinen kooste eli painetussa lehdessä julkaistu arvosanataulukko.

Vertailuveneitä arvioitiin siitä lähtökohdasta, kuinka hyvin ne palvelevat suunniteltua ja oletettua käyttötarkoitusta. Finnmasteria ja Yamarinia testattiin Helsingin edustalla yhtä aikaa kahtena peräkkäisenä päivänä. Sää vaihteli aurinkoisen tyynestä, toistakymmentä sekuntimetriä puhaltaneesta etelätuulesta yli metriseen aallokkoon.

Haluatko antaa palautetta testeistä tai niiden uudistuksesta?
Lähetä meille palautetta tästä!

Lue myös nämä

X