Tilaa
Jutut

Merimetsokanta on lähellä kantokykyä ja siksi se väheni viime vuodesta

Munapesiä löydettiin tuhottuina muutamia satoja. Nämä sijaitsivat Haminassa, Eurajoen Luvialla, Maalahdessa ja Uudessakaarlepyyssä. Lisäksi epäiltyjä tuhoamisia todettiin ainakin Porvoossa ja Paraisten Iniöllä.

26.08.2019

TekstiJukka Hiiro

Suomen merialueilla laskettiin kuluneen kesän aikana olevan noin 25 700 merimetsojen pesää. Laskennan perusteella pesimäkanta väheni noin tuhannella pesällä eli neljällä prosentilla vuotta aiemmasta.

Vielä parikymmentä vuotta sitten oli toisin. Kun merimetsoja laskettiin vuonna 1996 olevan kymmenen paria, oli niitä vuonna 2014 jo yli 24 000 paria. Keskimäärin pesimäkanta on vuosi vuodelta noussut, mutta pientä laskuakin on ollut vuosina 2010 ja 2012. Vuosien 2010 ja 2012 kannan pienenemisen uskotaan johtuneen ankarien talvien ansiosta.

Kolmannes merimetsojen pesistä sijaitsee Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan Suomenlahdella. Saaristomerellä ja Selkämerellä sijaitsi kummassakin noin neljännes pesistä. Merenkurkun osuus pieneni 15 prosenttiin ja Perämeren osuus kolmeen prosenttiin. Perämeren pesämäärän vähäisyys johtuu siitä, että toukokuun-kesäkuun vaihteessa raivonnut myrsky tuhosi osan pesinnöistä.

Merenkurkun ja Selkämeren välillä pesimäkanta vaihteli jo neljättä kesää. Syken mukaan syynä on sekä poikkeamisluvalla että laittomasti tehdyt pesintöjen häirinnät. Selkämeren kanta kasvoi tuhannella pesällä ja Merenkurkun kanta puolestaan pieneni yli 1 500 pesällä vuoteen 2018 verrattuna.

Kokonaisuudessaan Pohjanlahden merimetsokanta pieneni seitsemän prosenttia ollen noin 11 140 pesää, joista Selkämerellä 6 540, Merenkurkussa 3 800 ja Perämerellä 800 pesää. Suomenlahdella kanta pieneni kolme prosenttia ja oli noin 8 700 pesää. Saaristomerellä kanta pysyi viime vuoden tasolla ja oli 5 850 pesää, Syke kertoo.

Kaikkiaan Suomessa havaittiin 47 merimetsoyhdyskuntaa. Ne sijaitsivat 82 luodolla ja noin 76 hehtaarin alueella. Lähes puolet yhdyskunnista pesi linnunstonsuojelualueilla.

Koko kannasta yli puolet pesi kymmenessä suurimmassa yhdyskunnassa. Yli tuhannen pesän yhdyskunnat sijaitsivat Raumalla (2 080 pesää), Kirkkonummella (1 793), Turussa (1 766), Mustasaaressa (1 710), Uudessakaupungissa (1 670), Eurajoella (1 560), Porissa (1 246), Virolahdella (1 148), Kustavin ja Paraisten rajalla (1 055) sekä Uudessakaarlepyyssä (1 051).

Seitsemän yhdyskuntaa autioitui edellisvuodesta ja uusia yhdyskuntia havaittiin puolestaan viisi. Nämä sijaitsivat Helsingissä, Sauvossa, Maalahdessa ja Vöyrissä.

Munapesiä löydettiin tuhottuina muutamia satoja. Nämä sijaitsivat Haminassa, Eurajoen Luvialla, Maalahdessa ja Uudessakaarlepyyssä. Lisäksi epäiltyjä tuhoamisia todettiin ainakin Porvoossa ja Paraisten Iniöllä.

Merimetson Suomen kannan kasvu on hidastunut voimakkaasti. Pesimäkanta on lähellä kantokykyä, joten merkittävää kasvua ei ole enää odotettavissa.

Lue myös nämä

X