Tilaa
Jutut

Merimiestaidot: Opi käyttämään tutkaa

Tutka on osaavissa käsissä suureksi avuksi silloin, kun omat silmät eivät riitä katsomaan.

03.04.2019

Tekstija kuvat Klaus Salkola

Tutkan perusasioita

RADAR on lyhenne sanoista Radio Detection And Ranging. Suomeksi se tarkoittaa radion avulla toteutettua havaitsemista ja etäisyyden määritystä.

Suomen kieleen varta vasten luotu sana TUTKA ei sen sijaan sisällä fysikaalisen toimintaperiaatteen määritystä. Kaupallisessa markkinakielessä käytetään sekä radaria että tutkaa mitä ihmeellisemmissä käyttötarkoituksissa.

Koska tutkalaitteiden käyttöliittymät ovat usein englanninkielisiä, käytetään tutkan säädöistä usein myös niiden englanninkielisiä nimiä.

Miten pitkälle näkee?

Maapallo on pyöreä. Näin muodostuva tutkahorisontti asettaa pomminvarman rajan sille, miten kaukaa tutkalla voi edes yrittää nähdä maalin. Mitä ylempänä antenni on, sitä pitempi on kantaman mahdollisuus. Maalin korkeus lisää myös tätä periaattellista kantamaa. Tilanne on sama kuin merenkulkuopissa opetettu majakan valon näkyvyys. Venetutka ei välttämättä kantamansa puolesta näe edes tutkahorisonttiin saakka. Siihen ei myöskään ole tarvetta, sillä tapahtumat niin kaukana eivät voi olla kovin kiinnostavia veneen merenkulun kannalta.

Kantamaan tarvitaan lisäksi tehoa ja muita ominaisuuksia. Teho kuitenkin kasvattaa kohinaa. Melko matalalle asennettu venetutka ei hyödy suuresta tehosta eli maltti on valttia. Suuri tutkan teho ei ole veneenomistajan merenkulkupätevyyden osoitin.

Perehdy tästä tutkan käyttöön, mahdollisuuksiin ja tutkasanastoon.

Lue myös nämä

X