Tilaa
Jutut

On syy sille, miksi merivesi on kirkkaampaa Viron rannikolla

Suomenlahden pintavirtaukset kulkevat vastapäivään eli Suomen rannikolle saapuva vesi tulee Venäjän suunnalta, mutta vastaavasti Viron rannikkoseudulle virtaava vesi on peräisin Pohjois-Itämereltä.

18.09.2019

TekstiMarkus Mäntykannas

Muutama kesä sitten autoilimme Viron pohjoisrannikkoa pitkin ja samalla kiinnitin huomiota siihen, kuinka kirkasta vesi siellä onkaan. Näkyvyys veden läpi oli helposti useit akin metrejä, mutta Suomen rannikolla vesi tuntuu olevan sameampaa.

Ympäristökeskuksen mukaan veden kirkkauteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa veden hiukkaset ja se, kuinka ne heijastavat tai imevät valoa. Suomalaisiin vesistöihin on liennut paljon humusyhdisteitä, joista sameus aiheutuu. Sameutta ruokkivia yhdisteitä tulee Suomenlahteen valumavesistä. Tämä ei kuitenkaan vielä täysin selitä sitä, miksi Suomenlahden eteläosassa vesi näyttäytyy puhtaampana.

Suomenlahden pintavirtaukset kulkevat vastapäivään eli Suomen rannikolle saapuva vesi tulee Venäjän suunnalta, mutta vastaavasti Viron rannikkoseudulle virtaava vesi on peräisin Pohjois-Itämereltä. Tämä voi selittää eron meriveden kirkkaudessa: itäiseltä Suomenlahdelta matalikkoja pitkin virtaava vesi tempaa herkemmin mukaansa ravinteita ja epäpuhtauksia. Sitä vastoin Itämeren altaalla vesi on luonnostaan kirkkaampaa kuin Suomenlahden itäisissä poukamissa, ja niinpä pintavirtausten mukana Viron rantaviivalle saapuva vesi on läpikuultavampaa.

Lue myös nämä

X