Tilaa
Jutut

Saunalautan saa tehdä itselleen – Alle viisivuotias rakennelma on ostajalle ongelmallinen

Mitään erityisiä vaatimuksia lautalta ei vaadita, ellei rakentaja sitten päätä myydä sitä ennen kuin viisi vuotta valmistumisesta on kulunut.

19.05.2019

TekstiJukka Hiiro

Liikenne ja viestintävirasto Traficomin mukaan Saunalautan saa omaan käyttöönsä rakentaa varsin vapaasti. Mitään erityisiä vaatimuksia lautalta ei vaadita, ellei rakentaja sitten päätä myydä sitä ennen kuin viisi vuotta valmistumisesta on kulunut.

Jos alle viisi vuotta vanhan omavalmisteen haluaa myydä, sillä pitää olle sekä CE-merkintä että tarvittavat dokumentit. Käytetyn saunalautan ostajan kannattaakin siis varmistaa, että paperit ovat kunnossa.

Jos omavalmisteista saunalauttaa ei olla myymässä, tai se aiotaan myydä vasta yli viiden vuoden käytön jälkeen, ei dokumentaatiota luonnollisestikaan tarvita. Jos myynti kuitenkin tulee eteen ennen viittä vuotta, aluksessa tulee olla kiinnitetty CE-merkintä ja sekä huvivenedirektiivin mukaiset dokumentit, eli käyttäjän käsikirja ja vaatimustenmukaisuuden vakuutus, molemmat suomeksi ja ruotsiksi.

Saunalautan rakentaja voi useissa tapauksissa itse tehdä vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin ja laatia tarvittavat dokumentit. Silloin on huvivenedirektiivin mukaan laadittava tekninen dokumentaatio, joka sisältää piirustukset, laskelmat ja tarkastusten ja testien tulokset, Traficom muistuttaa.

Rakentajan on myös haettava valmistajan tunnus, jonka myöntää Finnboat ry. Jos rakentaja ei pysty tai halua tehdä tätä itse, hän voi käyttää avustajaa, jolla on riittävä tietämys asiasta.

Vaikka saunalautan tekisi vain omaan käyttöön ilman myyntiaikeita, sen tulee kuitenkin täyttää vesikulkuneuvoja koskevat yleiset vaatimukset. Näitä ovat esimerkiksi se, että ohjailupaikalta täytyy olla hyvä näkyvyys ja lautassa on oltava kunnolliset kiinnityspisteet. Tulisijoissa tulee muistaa riittävä etäisyys kaikkiin palaviin pintamateriaaleihin.

Saunalautoilta tulee myös löytyä airo, mela tai ankkuri käysineen. Jonkinlainen tyhjennysväline, hyväksytyt pelastusliivit jokaiselle lautalla oleilijalle sekä hyväksytty sammutin. Sammuttimen riittävään kapasiteettiin tulisi myös kiinnittää Traficomin mukaan huomiota.
Saunalautta on myös ilmoitettava vesikulkuneuvorekisteriin jos sen moottoriteho on yli 20hv (15kW), tai jos lautassa on moottori tai purje ja rungon pituus on vähintään 5,5 metriä.

Lue myös nämä

X