Tilaa
Jutut

Suomalainen moottorivene on liki 20-vuotias ja sillä tehdään pääasiassa vain lyhyitä päiväretkiä

Kun vesiskootterit ovat keskimäärin vain noin seitsemän vuotta vanhoja, on sisäperämoottorillisten sekä purjeveneiden keski-ikä 26–29 vuotta.

07.03.2018

TekstiJukka Hiiro

Suomessa oli vuonna 2016 arviolta yli 1,1 miljoonaa vesikulkuneuvoa. Näistä moottoroituja oli runsaat 550 000 ja moottoroimattomia runsaat 600 000, selviää Liikenne ja turvallisuusvirasto Trafin tutkimuksesta.

Kun venekantaa kartoitettiin edellisen kerran vuonna 2005 vesikulkuneuvojen määrä oli pienempi, hieman alle 740 000 venettä. Prosentuaalisesti kasvu on ollut suurin vesiskoottereissa joiden määrä oli vuonna 2005 noin 2500, kun vuonna 2016 niitä oli jo 8500.

Esimerkiksi soutuveneitä oli vuonna 2016 lähes 420 000, kun vuonna 2005 niitä oli 260 000. Osa kasvusta saattaa tosin olla harhaa ja selittyä sillä, että tutkimukset on toteutettu hieman erilailla.

Suomalaisten veneet ovat melko vanhoja

Suomalaiset näyttäisivät myös ajavan melko vanhoilla veneillä. Tilastoitujen moottoriveneiden keski-ikä on 19,5 vuotta.

Keskiarvossa näkyy kolme hyvin erilaista ryhmää. Kun vesiskootterit ovat keskimäärin vain noin seitsemän vuotta vanhoja, on sisäperämoottorillisten sekä purjeveneiden keski-ikä 26–29 vuotta. Näiden väliin jäävät sitten perämoottoriveneet, joiden keski-ikä on vain hieman kokonaiskeskiarvoa alempi, 18 vuotta.

On huomioitavaa, että purjeveneiden määrässä ei ole huomioitu lainkaan moottorittomia purjeveneitä.

Veneily on koko kansan harrastus

Veneilyä harjoitetaan kautta maan, mutta määrällisesti merkittävimmät veneilymaakunnat ovat Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Keski-Suomi.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös veneiden käyttötarkoitusta. Kun viidennes (20%) kertoi käyttävänsä venettä mökkimatkoihin, lähes kaksi kolmasosaa (69%) kertoi tekevänsä veneellä lähinnä lyhyitä päiväretkiä. Pidempiä venematkoja kertoi tekevänsä vain noin joka kymmenes (11%).

Veneiden koko näkyy näissä vastauksissa. Pienempiä veneitä käytettiin enemmän lyhyisiin matkoihin, kun purje- ja sisämoottoriveneillä tehtiin enemmän pidempiä matkoja.

Kaksi viidestä on opiskellut vesilläliikkumista

Kyselyyn vastanneista vain kaksi viidestä (40%) oli suorittanut jonkin veneilytutkinnon. Tutkinnon suorittaneista yli puolet oli suorittanut perus- tai jatkotason navigointikoulutuksen (54%). Vähiten tutkintoja olivat suorittaneet 35-54-vuotiaat (34%).

Tutkimuksen tausta-aineisto koostui muun muassa veneilytilastoista, laajasta puhelinhaastatteluaineistosta sekä internet-kyselystä.

Lue myös nämä

X