Tilaa
Jutut

Väistämissäännöt ja perusasiat haltuun ennen vesille lähtöä

"On syytä muistaa, että vesillä liikkuessa ei ole etuajo-oikeuksia, vaan väistämisvelvollisuuksia".

25.06.2019

TekstiJukka Hiiro

Veneily on mahtava harrastus, mutta jotta siitä voisi nauttia täysillä, on yksi tärkeimmistä mielessä pidettävistä asioista turvallisuus. Veneilyviranomaiset Traficom, Väylä sekä Meriliikenteenohjauksesta vastaava VTS Finland muistuttavat näin kauden kiihtyessä veneilijöitä viidestä perusasiasta.

Veneilijän täytyy tuntea säännöt, huoltaa veneensä säännöllisesti, ottaa vesialueen kartta ja riittävä määrä pelastusliivejä mukaan, ja pysytellä selvin päin.

Jotta vesillä liikkuminen sujuu turvallisesti, erityisesti väistämissäännöt on hyvä kerrata tai opetella, jos ne eivät vielä ole tuttuja.

”Suomalaiset vesillä liikkujat tuntevat vesiliikenteen säännöt hyvin, mutta silloin tällöin käy ilmi, että parantamisen sijaakin osaamisessa olisi. Kansainväliset meriteiden säännöt koskevat kaikkia aluksia, myös huviveneitä. Lisäksi pitää tuntea sisävesisäännöt, jotka täydentävät meriteiden sääntöjä kansallisesti. On syytä muistaa, että vesillä liikkuessa ei ole etuajo-oikeuksia, vaan väistämisvelvollisuuksia”, muistuttaa yksikönpäällikkö Ville Räisänen liikenne- ja viestintävirasto Traficomista tiedotteessa.

Huviveneilijät ovat vesilläliikkujista riskialteinta väkeä, sillä tilastojen valossa 90 prosenttia vesiliikenteen onnettomuuksista tapahtuu juuri huviveneilijöille. Yleisimmät syyt onnettomuuteen ovat joko veneeseen tullut vaurio tai karilleajo. Myös huviveneilijöiden olisi syytä opetella ainakin perusasiat ennen kuin vesille lähtevät, viranomaiset muistuttavat.

Keskimäärin vuosittain vesiliikenteessä menehtyy noin 50 suomalaista noin 2000 onnettomuudessa. Kuolemaan johtaneissa havereissa yleisin syy on toimintavirhe. Toisena tulee kuljettajan humalatila.

Ei etuajo-oikeuksia vaan väistämisvelvollisuuksia

Viranomaisten mukaan huviveneille ja kauppamerenkululle syntyy liian usein niin sanottuja ”läheltä piti” -tilanteita.

”Etenkin väyläalueilla kannattaa kiinnittää erityistä huomiota niillä kulkeviin aluksiin. Meriteiden säännöissä määrätään, että veneen, myös purjeveneen, on väistettävä kauppa-alusta, jonka turvallista kulkua rajoittaa sen suuri syväys,” kertoo meriliikenteen ohjauksen operatiivinen johtaja Sari Talja VTS Finlandista.

”Näin ollen huviveneiden velvollisuutena on väistää kauppa-aluksia kaikilla kauppamerenkulun väylillä sekä Saimaan syväväylillä. Tämä johtuu siitä, että kauppa-alusten ohjaaminen on hidasta, eivätkä ne voi poistua väyläalueelta. Väistämissäännöt ovat luonnollisesti voimassa myös väylien ulkopuolisilla vesialueilla”.

Lue myös nämä

X