Tilaa
Jutut

Veneen pohja puhtaaksi – Tarkkaile pohjan rokkoutumista

Murtovesissä viihtyvä merirokko on äyriäislaji, jonka toukat kiinnittyvät veneen pohjaan heinä-elokuun vaihteessa.

11.08.2019

TekstiJuha Virtanen

KuvatKipparin arkisto ja Seppo Evinsalo

Merellä veneilevälle merirokko on iso riesa. Sen torjumiseksi on erilaisia keinoja, vaikka tehokkaiden eliönesto- eli kansanomaisesti sanottuna myrkkymaalien käytöstä on veneilijöiden ollut ympäristösyistä pakko luopua.

Vieraslajista vaivaa

Vieraslajina meidän vesialueillemme saapuneesta merirokosta kannattaa yrittää hankkiutua eroon, sillä rokko ja myös muu veneeseen kiinnittyvä kasvusto hidastavat veneen vauhtia ja kasvattavat kulutusta.

Myrkkymaalien perään haikailevien on hyvä muistaa, että niiden on kiistatta todettu kuormittavan vesistöjämme.

Niiden vaikutus on perustunut maalin kemiallisiin tai biologisiin ominaisuuksiin, jotka estävät eliöstön ja kasvuston tarttumista veneen pohjaan. Merirokon torjumiseen tarkoitettujen maalien tehoaineilla, kuten kupari- ja sinkkiyhdisteillä, on laajat haittavaikutukset jo pieninä määrinä. Niiden on todettu aiheuttavan myös levien, vesikasvien, vesikirppujen, äyriäisten ja kalojen kuolleisuutta. Useat yhdisteet ovat myös hitaasti hajoavia ja siten ne kertyvät muun muassa kaloihin, kuten silakoihin, ja siten kulkeutuvat myös ihmisiin.

Merirokon torjumiseen kannattaa mieluimmin siis käyttää korvaavia menetelmiä, kuten esimerkiksi keskellä veneilykautta tehtävää pohjan mekaanista pesua, jonka aika on käsillä tässä vaiheessa kesää.

Tunnustele veneen pohjaa

Merellä veneen pohjan pesu kannattaa ajoittaa heinä-elokuun vaihteeseen, jolloin merirokon toukat alkavat kiinnittyä.

Merirokon kiinnittymistä voi itsekin seurata tarkkailemalla oman veneensä pohjaa. Toukan tunnistaa pohjassa pienenä epätasaisuutena. Kun pohjaa tunnustelee kesän mittaan säännöllisesti, huomaa merirokon toukan kiinnittymisen helposti.

Moottoriveneen pohjan voi pesettää erityisessä venepesurissa tai pestä sen itse käsin, tai painepesurilla.

Pohjan pesemistä varten on kehitetty erityisiä harjoja, joilla pystyy puhdistamaan runkoa myös altapäin. ”Mutkaharjasta” on apua, kunhan sitä tottuu käyttämään.

Veneen nosto vedestä ja säilyttäminen kuivilla esimerkiksi trailerin päällä onnistuu pienemmillä veneillä.

Isompien veneiden pohjan pesu edellyttää nosturia tai jos tuttuihin kuuluu sukeltava kaveri, voi häneltä kysyä, tulisiko joskus hetkeksi auttamaan veneen pohjan pesemisessä.

Pyörivien harjaspesurien lisäksi on mattomaisiakin puhdistusmenetelmiä.

Kipparin Käyttötestissä veneilykaudella 2014 oli kotimainen SeaBoostin valmistama Powerturf -harjasmatto, jonka teho perustuu mekaaniseen puhdistukseen. Matto viritetään omalle venepaikalle ja vene ajetaan sen päälle. Harjakset puhdistavat pohjaa mennen tullen. Testissä todettiin maton idea toimivaksi ja sen puhdistusteho oli hyvä.

Testin loppuraportti on Kippari-lehden numerossa 11/2014.

Telakka puhtaaksi

Myös veneen syys- ja keväthuollon yhteydessä syntyvä myrkkymaalien hiontajäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, joten se on kerättävä huolellisesti talteen imurin tai pressun avulla ja toimitettava asianmukaisesti ongelmajätekeräykseen.

Järvilläkin pesu kannattaa

Sisävesillä veneen pohjaan on turha levitellä eliönestomaalia, kun rokkoa ei siellä esiinny, mutta pohjan pesulla voi loppukesästä estää limoittumista.

Likainen pohja heikentää aina veneen suorituskykyä ja lisää polttoaineenkulutusta. Liukkaasti liikkuva vene kulkee pienemmällä polttoainemäärällä ja luonto kiittää.

Askeleet myrkyttömyyteen

Pidä Saaristo Siistinä ry:n sivuilta voi ladata pdf-tiedostona oppaan myrkyttömään veneilyyn. Siinä kerrotaan myrkkymaalien vaikutuksesta ympäristöön ja esitellään eri vaihtoehtoja pohjan pitämiseksi puhtaana ilman minkäänlaisia myrkkymaaleja.

Lue myös nämä

X