Tilaa
Jutut

Veneilyn ympäristökuormitus: Lähipuusta valmistettu runko on ekologisin

Rakennusvaiheessa alumiiniveneen ympäristökuorma on suurin.

31.05.2023

Tekstijouko saarinen

Kuvatkippari arkisto

Veneilyn ympäristökuormituksesta puhuttaessa keskustelu liikkuu pääosin moottorien ja kulutuksen ympärillä. Veneen runkomateriaalin osuus jää usein vähäiselle huomiolle. Etenkin isomman veneen rungon ollessa tuhansien kilojen painoinen, ei sen merkitys ole vähäpätöinen.

Bordeauxin yliopistossa Ranskassa toteutetussa tutkimuksessa verrattiin neljän eri runkomateriaalin aiheuttamia sekä rakentamisen aikaisia, että elinkaaripäästöjä. Analyysi perustui 18-metrisen, matkustaja-alukseksi suunnitellun Pinasse-mallisen rungon valmistukseen.

Elinkaaripäästöjä laskettaessa huomioitiin tuotantovälineiden valmistus, raaka-aineiden hankinta, kuljetus ja jalostaminen, kokoonpano, tuotanto tarvikkeineen sekä käytöstä poiston, kuljetuksen ja kierrätyksen osuus.

Sen sijaan veneen käytöstä, huolloista ja moottoreista johtuvia päästöjä ei tässä tutkimuksessa otettu huomioon, sillä niiden osuus on melko vakio runkomateriaalista riippumatta. Tutkijat tosin totesivat massiivipuusta valmistetun rungon olleen 13 prosenttia alumiinista kevyempi. Tämä olisi vaikuttanut positiivisesti polttoaineenkulutukseen puurungon eduksi.

Polttoaineen kulutuksesta johtuvat päästöt aiheuttavat Pinasse-tyyppisellä, ammattikäyttöön suunnitellulla aluksella suurimmat elinkaaripäästöt.

Tutkittavat ympäristökuormat olivat ilmastonmuutos, myrkyllisyys ihmiselle, maaperän happamoituminen, vesiympäristön rehevöityminen, vesiympäristön saastuttaminen, ympäristön muokkaus, metallien ehtyminen ja fossiilisten aineiden (öljy, kaasu ja hiili) käyttö.

Tarkasteltaessa veneen rakentamisen aikaisia päästöjä, tai elinkaaripäästöjä, on tutkimuksen perusteella helppo todeta, että lähellä tuotettu puu on ylivoimaisesti paras vaihtoehto. Alumiinirungon kuorma on rakennusvaiheessa suurin. Elinkaarivertailussa tilanne muuttuu ja epäedullisimmaksi nousee lujitemuovi kaikissa kahdeksassa aiemmin mainitussa ympäristökuormituksen osa-alueessa.

Tutkimuksen Suomessa julkaissut Puuveneveistäjät ry on 1990 perustettu Suomen kärkiveistämöiden yhdistys, joka pyrkii lisäämään puuvenerakentamisen arvostusta ja kehittämään alan markkinoita.

Lisätiedot: Puuveneveistäjät

Lue myös nämä

X