Tilaa
Jutut

Antifoulingmaalien luvat vielä pohdinnassa – Rajoituksia tullaan todennäköisesti tiukentamaan

Antifoulingmaalien eli kansanomaisesti sanottuna myrkkymaalien uudet, entistä tiukemmat luparajat tiedetään ehkä vasta keväällä 2022.

23.04.2021

Tekstijuha virtanen

Kuvatkipparin arkisto

Veneiden pohjissa käytetyt myrkkymaalit kuuluvat biosidivalmisteisiin. Niiden myyntiä ja käyttöä säädellään biosidiasetuksessa ja kansallisessa kemikaalilaissa. Suomessa saa myydä ja käyttää ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymiä myrkkymaaleja.

Myrkkymaaleissa käytettävät kuparipohjaiset tehoaineet on hyväksytty EU:ssa vuonna 2018. EU-maissa myytäville maaleille on pitänyt hakea biosidiasetuksen mukaista valmistelupaa.
Eri valmisteiden riskinarvioinnit ovat kesken, eikä vielä osata sanoa, mitä rajoituksia ne tulevat sisältämään.

Asetus kattaa koko Euroopan Unionin, mutta maakohtaisia myyntilupapäätöksiä tullaan varmasti tekemään. Esimerkiksi Itämeri on herkkä merialue, missä veden vaihtuvuus on vähäistä verrattuna Atlanttiin. Sen perusteella uskotaan, että Suomessakin määräykset tulevat olemaan muuta EU:ta tiukemmat.

Lupakäsittely yhä kesken

Uusien lupapäätösten arveltiin valmistuvan mahdollisesti jo tänä keväänä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Oskari Hanninen pitää kuitenkin äärimmäisen epätodennäköisenä, että tiukennuksia olisi tulossa vielä tänä keväänä.

”Biosidiasetuksen mukaiset lupakäsittelyt antifoulingvalmisteille ovat edelleen kesken jäsenmaissa. Kun lupakäsittelyt on saatu päätökseen, nämä luvat/valmisteet korvaavat nyt markkinoilla olevat valmisteet”, Hanninen toteaa.

Hyväksymiskriteerit ovat hänen mukaansa tiukemmat, kuin mitä kansallisessa lupamenettelyssä on tähän asti ollut.

”Sen takia uusien lupien myötä on odotettavissa, että maalien käytölle tulee uusia, tiukkoja rajoituksia. Uudet rajoitukset koskevat uusien valmisteiden käyttäjiä, ei siis heitä, joilla on vanhat maalit veneen pohjassa”, ylitarkastaja sanoo.

Hanninen arvelee, että kun otetaan huomioon myynnin ja käytön siirtymäajat, niin käytännössä uudet rajoitukset realisoituvat aikaisintaan veneilykaudella 2022.

”Mutta voi olla, että vasta sitä seuraavilla kausilla. Aikataulu riippuu siitä, miten lupapäätökset valmistuvat ja tällä hetkellä aikataulua on vaikea ennustaa”, Oskari Hanninen sanoo.

Haittaa ihmisillekin

Näkkien eli merirokon kiinnittymistä veneiden pohjiin on jo pitkään estetty maalaamalla pohjat ”myrkkymaaleilla” eli antifoulingmaaleilla. Ne ovat toimineet hyvin merirokkoa vastaan, mutta myrkyllisinä niistä on ollut haittaa monille muillekin Itämeren lajeille, ikävä kyllä myös meille ihmisille.

Myrkkymaalien käyttöä voi välttää. Tarjolla on myös monia myrkyttömiä vaihtoehtoja. Kaikkien niiden toimivuus merirokkoa vastaan ei ole kuitenkaan ollut aivan halutulla tasolla.

Aisapaikalle viritettävä harjasmatto pitää veneen puhtaana kauden aikana.

Yrityksillekin kuluja

Tiukkenevat rajoitukset asettavat myös venealan yrityksille uusia haasteita ja kuluja.

Ruotsissa on jo toistakymmentä vuotta vaadittu venetelakoilta riittäviä toimia veneiden pesuvesien puhdistamiseksi.

Suomessakin monet alan yritykset ovat jo omatoimisesti ryhtyneet toimenpiteisiin veneiden pohjien pesuvesien puhdistamiseksi ja mahdollisten myrkkymaalien talteenottamiseksi.

Monissa veneseuroissa on jo mietitty toimenpiteitä myrkkyjen käytön vähentämiseksi. Esimerkiksi Espoon Pursiseurassa on päätetty jo viime vuonna, että vuoden 2021 jälkeen sen satamissa ja talvisäilytysalueilla ei saa pestä pehmeillä eliönestomaaleilla maalattuja veneitä.

Uudet rajoitukset tulevat koskemaan uusien valmisteiden käyttäjiä, ei heitä, joilla on vanhat maalit veneen pohjassa.

Veneiden pohjissa kyllä voidaan käyttää kovia eliönestomaaleja ja uusia teknisiä maaleja, jotka tähtäävät eliöiden kiinnittymisen estämiseen esimerkiksi mekaanisesti.

Espoon Pursiseurassa on lähes 900 jäsentä ja seuran rekisterissä on yli 500 venettä.

Lisää tietoja löytyy myös Tukesin tekemästä oppaasta ”Eroon näkistä ilman myrkkymaalia”, jossa kerrotaan myrkkymaaleista, niiden käyttäjiä koskevista velvoitteista ja vastuista ja esitellään vaihtoehtoisia menetelmiä myrkkymaaleille.

Opas perustelee myös monta hyvää syytä sille, miksi myrkkymaalien käytöstä kannattaa luopua.

Lue myös:

Veneen pohja puhtaaksi – tarkkaile pohjan rokkoutumista.

Pidä pohja puhtaana – Nopeus- ja kulutuserot huikeita.

Lue myös nämä

X