Tilaa
Jutut

Veneen saa vieläkin rakentaa myös itse – Trafi opastaa itse veneen rakentavaa

Veneen saa vieläkin rakentaa myös itse, vaikka monilla on mielikuva, ettei niin voi enää tehdä. Kunhan vene on turvallinen ja täyttää vähintään vesikulkuneuvoja koskevat yleiset vaatimukset, niin siitä vaan toimeksi ja tekemään.

23.01.2021

Tekstijuha virtanen

On kuitenkin hyvä muistaa, että itse tehtyä venettä koskevat myös samat rekisteröintivelvoitteet kuin muitakin vesikulkuneuvoja. Veneen myynnille on myös asetettu tiettyjä rajoitteita.

Veneen ei katsota olevan itse rakennettu, jos se tilataan veneenrakentajalta maksua vastaan. Vielä parikymmentä vuotta sitten monilla venevalmistajilla oli myynnissä puolivalmisteita. Niistä ostaja pystyi itse tekemään valmiiksi sellaisen veneen kuin halusi tai osasi. Puolivalmisteesta rakennettu ei kuitenkaan ole omavalmiste, kuten ei myöskään käytetty vene.

”Omavalmisteinen vene tai muu vesikulkuneuvo rakennetaan alusta alkaen itse. Toki hankalimmissa sähkö- ja koneasennustöissä voi käyttää ammattilaisia apuna”, painottaa ylitarkastaja Juhani Pappila Traficomista.

Omavalmisteisen vesikulkuneuvon voi myydä ilman CE-merkintää, jos se on ollut omassa käytössä vähintään viisi vuotta. Sitä valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom markkinavalvontaviranomaisena. Jos alle viisi vuotta vanhan omavalmisteen haluaa myydä, täytyy sillä olla CE-merkintä ja tarvittavat dokumentit. Niihin kuuluvat käyttäjän käsikirja ja vaatimustenmukaisuuden vakuutus, molemmat sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kesäkuun alussa 2020 voimaan tulleessa uudessa vesiliikennelaissa on säännöksiä, jotka koskevat vesikulkuneuvojen rakennetta, varusteita, kuntoa ja käyttöä.

Itserakentajan on syytä huomioida, että veneen ohjailupaikalta on hyvä näkyvyys, sen paloturvallisuus on varmistettu ja alus on ohjattavissa kaikissa tilanteissa, se on vakaa ja sen kantavuus riittää.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita on Traficomin verkkosivuilla.

Lue myös nämä

X